โรงเรียนสอนดนตรี สอนศิลปะ พัฒนาทักษะ 4 ด้าน ให้เด็กก้าวสู่การเป็นอัจฉริยะ
โรงเรียนสอนดนตรี

โรงเรียนสอนดนตรี สอนศิลปะ ช่วยพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ให้เด็กก้าวสู่การเป็นอัจฉริยะ

คุณพ่อ คุณแม่รู้หรือไม่ว่า? เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งการเรียนรู้หลากหลายด้าน จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการเรียน โรงเรียนสอนดนตรี เรียนศิลปะ หรือหลักสูตรทางวิชาการ ล้วนแต่มีส่วนช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านพัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการทางจิตใจ 

แล้วลูกของเราต้องเรียนรู้ด้านไหนบ้าง? วันนี้เราจะพาคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ไปรู้จักกับ “พัฒนาการ 4 ด้าน” ซึ่งมีประโยชน์และรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน รวมถึงแนะนำโรงเรียนสอนดนตรี และโรงเรียนประเภทอื่น ๆ ในฟอร์จูนทาวน์ เพื่อให้เราสามารถส่งเสริมลูกน้อยให้เรียนได้อย่างถูกจุด สามารถพัฒนาความคิดและสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านช่วยให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพ

การพัฒนาการด้านร่างกาย 

อันดับแรกร่างกายของลูกน้อยต้องพัฒนาให้เติบโตก่อน เมื่อร่างกายแข็งแรง พัฒนาการด้านอื่น ๆ ก็จะถูกพัฒนาตามไปด้วย ดังนั้น เราในฐานะผู้ปกครองจึงควรดูแลลูกน้อยในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วน หรือหากิจกรรมต่าง ๆ ทำร่วมกันกับลูก เช่น ออกกำลังกาย ทำสวน วาดรูป หรือพาลูกน้อยไปเรียนดนตรี และศิลปะ เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกส่วน อีกทั้งยังช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายและขวาทำงานประสานกันได้มีประสิทธิผล พร้อมทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

โรงเรียนสอนดนตรี

รู้หรือไม่? การเรียนภาษาช่วยพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ

ส่วนต่อมาคืออารมณ์และจิตใจ ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ ควรให้ความใส่ใจเรื่องภาวะทางอารมณ์ของลูกน้อย เราจึงควรสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกบ่อย ๆ เช่น หมั่นชมลูกน้อย หรือหากิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ อาทิ การเรียนภาษาที่สอง ดนตรีและศิลปะ จะช่วยให้ลูกน้อยมีพัฒนาการด้าน EQ ช่วยให้เด็กมีความเห็นอกเห็นใจและรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 

การเรียนดนตรี ช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

เมื่อลูกน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทักษะการเข้าหาสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เราจึงควรจัดหาที่เรียนให้ลูกน้อยได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมเด็กในวัยเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเรียน โรงเรียนสอนดนตรี รียนศิลปะ หรือเรียนภาษาต่างประเทศ เนื่องจากช่วยให้เขาได้ฝึกการเรียนแบบกลุ่ม มีโอกาสได้พูดคุยและทำความรู้จักกับเพื่อน  ๆ มากกว่าการเรียนคนเดียว

ประสบการณ์ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา

เราเชื่อว่าการที่เด็ก ๆ ได้ลองประสบการณ์หลากหลายแบบ จะยิ่งช่วยพัฒนาสติปัญญาได้มีประสิทธิภาพ หากน้อง ๆ ได้ใช้ชีวิตด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แบบ ไม่ว่าจะเป็นการจับต้อง การเห็น การได้ยิน การรู้รส และการได้กลิ่น จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ให้มีความจำที่ดี ยิ่งเด็ก ๆ มีประสบการณ์การใช้ทักษะด้านนี้มากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาสติปัญญา

โรงเรียนสอนดนตรี

จากการศึกษาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านทั้งหมดที่เรากล่าวมา ปัจจัยหลักที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เกิดการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน นั่นคือการศึกษา และหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพราะฉะนั้นโรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็ก ถือเป็นอีกสถานที่การเรียนรู้ให้ลูกน้อยได้เข้าไปศึกษา และค้นคว้าสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ฟอร์จูนทาวน์จึงขอพาคุณพ่อ คุณแม่ได้ท่องโลกการศึกษากับโรงเรียนเสริมพัฒนาการกันที่ฟอร์จูนทาวน์ ฝั่ง Education Zone ว่ามีที่น่าสนใจ ที่ไหนบ้างกัน

แนะนำ 4 โรงเรียนเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน

1. โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS

โรงเรียนสอนดนตรี

ทักษะภาษาที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมทักษะทางด้านสติปัญญาของเด็ก ๆ ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS ชั้น G ฟอร์จูนทาวน์ เป็นทั้งโรงเรียนสอนภาษาและ โรงเรียนสอนดนตรี ที่ก่อตั้งมานานหลาย 10 ปี ที่นี่ช่วยพัฒนาให้น้อง ๆ หนู ๆ ในด้านภาษาที่สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันได้ อัดแน่นด้วยคลาสสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ที่มีเนื้อหาสอนเรื่องการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใช้ตำราเรียนที่ OKLS สร้างสรรค์ขึ้น ในรูปแบบของเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เด็ก ๆ นำไปปรับใช้เองได้จริง  อีกทั้งยังมีคลาสสอนดนตรีกู่เจิงอีกด้วย เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่ชื่นชอบดนตรีโบราณ

โรงเรียนสอนดนตรี และโรงเรียนสอนภาษาแห่งนี้ เปิดรับสอนเด็กวัย 4 ขวบขึ้นไป มีทั้งชั้นเรียนประเภทกลุ่มและส่วนตัวให้เลือก บรรยากาศภายในห้องเรียนผ่อนคลายและสนุกสนาน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ นอกจากนี้ คุณครูผู้สอนยังมากด้วยประสบการณ์ และคุณภาพ เพราะผ่านการอบรมพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

พิกัด : โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS ชั้น G ฟอร์จูนทาวน์

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.okls.net/th/

2. โรงเรียนคุมอง Kumon

การเรียนคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น้อง ๆ ควรศึกษาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากการเรียนคณิตศาสตร์จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการตั้งคำถาม 

โรงเรียนสอนดนตรี

โรงเรียนคุมอง Kumon ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับการเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ชั้น G ฟอร์จูนทาวน์ ซึ่งเป็น โรงเรียนกวดวิชา ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น มีระบบการเรียนเฉพาะตัว เน้นปรับการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน เน้นให้ทุกคนได้แก้โจทย์ปัญหา ฝึกการคิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

พิกัด : โรงเรียนคุมอง Kumon ชั้น G ฟอร์จูนทาวน์

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://th.kumonglobal.com/ 

3. โรงเรียนสอนดนตรี Sweet Home Music School

โรงเรียนสอนดนตรี

รู้หรือไม่? การเรียนดนตรีมีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ มีสมาธิ จดจ่อกับการฝึกฝน และยังช่วยทำให้อารมณ์เพลิดเพลินด้วย ซึ่งการเรียนดนตรีจะช่วยพัฒนาสมองในอีกทางหนึ่งเช่นกัน เรียกได้ว่าเรียนดนตรีสามารถเสริมทักษะทั้ง 4 ด้าน ที่จำเป็นสำหรับเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณพ่อ คุณแม่ท่านไหนสนใจ เราขอแนะนำ โรงเรียนสอนดนตรี Sweet Home School ชั้น G ฟอร์จูนทาวน์ ที่นี่มีบรรยากาศการสอนแสนอบอุ่น เต็มไปด้วยเสียงดนตรีอันแสนไพเราะ เน้นการสอนดนตรีเปียโน ไวโอลิน กีตาร์ ฟลูต แซ็กโซโฟน ดนตรีไทย รวมไปถึงการร้องเพลงต่าง ๆ โดยรับสมัครผู้เรียนเริ่มต้นตั้งแต่ 3 ขวบครึ่งไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ 

โรงเรียนสอนดนตรี

พิกัด : โรงเรียนสอนดนตรี Sweet Home Music School ชั้น G ฟอร์จูนทาวน์

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/shmfortunetown/ 

4. โรงเรียน Perfect Art

โรงเรียนสอนศิลปะ

การเรียนศิลปะ ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อ ฝึกสมาธิ มีกระบวนการในการคิดที่ดี และเกิดความอ่อนโยน เนื่องจากการเรียนศิลปะจะต้องใช้สมาธิค่อนข้างสูง เพื่อจดจ่อกับการวาดหรือระบายสี จึงทำให้เด็ก ๆ ได้ผ่อนคลายและใช้ความคิดในครั้งเดียวกัน เราสามารถพาน้อง ๆ มาเปิดโลกศิลปะ ได้ที่โรงเรียน Perfect Art ชั้น G ฟอร์จูนทาวน์ ที่นี่ทุกคนจะได้เรียนรู้และฝึกการสร้างงานศิลปะแบบครบรอบด้าน มีตั้งแต่การวาดรูประบายสี ปั้นดินเบา งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ซึ่งทุกหลักสูตรได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงมีการจัดระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย คุณพ่อคุณแม่จึงมั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ จะได้รับการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ผลงานสวย ๆ กลับบ้านด้วย

พิกัด : โรงเรียนสอนศิลปะ Perfect Art ชั้น G ฟอร์จูนทาวน์

สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.perfectart-school.com

จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ทั้ง 4 ประเภท ล้วนมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน หากเราอยากให้ลูกน้อยมีพัฒนาการทางด้านไหน เราควรสังเกตก่อนว่าเด็ก ๆ ชื่นชอบหรือสนใจในกิจกรรมไหนเป็นพิเศษ จะช่วยให้เราสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างถูกจุด สามารถต่อยอดในอนาคตได้

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่:

เปิดกรุ! โมเดล ฟิกเกอร์ สุดฮิตจากร้าน Toy Vita HG

แอปสะสมแต้ม Fortune Town มอบสิทธิพิเศษสำหรับสายช้อป!

บทความที่เกี่ยวข้อง