ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Fortune Town Influencer Contest - Fortune Town

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Fortune Town Influencer Contest

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ได้ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 18.00 น.   ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 66 – 30 ธ.ค. 66  หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2. ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน เเละ สำเนาบัตรประชาชนผู้ได้รับรางวัล เเละผู้เข้ารับรางวัลเเทน

3. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 095 595 4185, 091 255 1632

บทความที่เกี่ยวข้อง