รวมใจรักษ์โลก รักษ์พลังงาน กับฟอร์จูนทาวน์ Energy saving for Sustainable Future - Fortune Town

รวมใจรักษ์โลก รักษ์พลังงาน กับฟอร์จูนทาวน์ Energy saving for Sustainable Future

🌍รวมใจรักษ์โลก รักษ์พลังงาน กับฟอร์จูนทาวน

🌳Energy saving for Sustainable Future

.

.

พบบูธแสดงผลงานและกิจกรรม ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงของรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม

⏰วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เริ่ม 10.00 เป็นต้นไป

บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ฟอร์จูนทาวน์

—————————————————

#FortuneTownrama9

#FortuneTown

#TheBestITLifestyleMall

#ITLifestyleMallrama9

#ITLifestyleMall