Fortune Town และ Grand Fortune Hotel Bangkokเดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน” ร่วมกับพันธมิตรโครงการ Care the Whale - Fortune Town

Fortune Town และ Grand Fortune Hotel Bangkokเดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน” ร่วมกับพันธมิตรโครงการ Care the Whale

ตัวแทน บริษัท  ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)  ในฐานะผู้บริหาร ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ และ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ   เดินหน้าร่วมโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน” ปีที่ 2 ร่วมกับพันธมิตรในโครงการ Care the Whale ส่งเสริมให้คัดแยกขยะขวดแก้วต้นทางและนำกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิล โครงการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้ง 22 แห่ง ทั้งออฟฟิศ ศูนย์การค้า โรงแรม คอนโดมิเนียม สถานศึกษา ในย่านถนนรัชดาภิเษกและนอกย่าน  เมื่อเร็วๆ นี้

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เดินหน้าขยายผลโครงการฯ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมร่วมติดตั้งจุดคัดแยกขยะขวดแก้วเพิ่มภายในพื้นที่ศูนย์การค้า 3 จุด และโรงแรม 1 จุด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของพนักงานและลูกค้า นอกจากการคัดแยกขยะขวดแก้วแล้ว ซี.พี. แลนด์ ยังมีนโยบายและกิจกรรมอื่น ๆ ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้วัสดุรีไซเคิล การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรมุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระบบนิเวศ สู่การลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน สอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)