๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ - Fortune Town

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือ

บทความที่เกี่ยวข้อง