ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในงาน Valentech Day @Fortune Town - Fortune Town

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในงาน Valentech Day @Fortune Town

ขอแสดงความยินดีกับ

Phong Thanaph
ปิทิยา ชื่นรุ่ง
รับ Gift Voucher โรงแรมฟอร์จูนแสงจันทร์ บีช ระยอง รางวัลละ 1 ใบ ห้องพักสำหรับคู่รัก 2 ท่าน

Pairin Srichayech
อรฤดี จงประสิทธิ์พันธ์
รับ Gift Voucher โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว นครพนม รางวัลละ 1 ใบ ห้องพักสำหรับคู่รัก 2 ท่าน

สามารถตรวจสอบเงื่อนเพิ่มและติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 095 595 4185 , 091 255 1632 , www.fortunetown.co.th

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายในวันที่ 20 – 28 ก.พ. 66 เวลา 9.00 – 18.00 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2. ในกรณีที่ไม่สามารถมารับเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน

3.ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 095 595 4185 , 091 255 1632