News
ประกาศผลการคัดเลือกวงเข้ารอบ Fortune Town Acoustic Contest 2019
  • ประกาศผลการคัดเลือกวงเข้ารอบ  Fortune Town Acoustic Contest 2019
  • ประกาศผลการคัดเลือกวงเข้ารอบ  Fortune Town Acoustic Contest 2019

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ประกาศผลการคัดเลือกและประกาศรายชื่อวงผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดดนตรีอะคูสติก  Fortune Town Acoustic Contest 2019

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ผ่านการคัดเลือกจำนวน  15 วง ได้แก่
1.วง Sharp Sunshine (สมาชิก 5 คน)รร.แม่พระฟาติมา
2.วง InwZa007 Excalibur (สมาชิก 3 คน)รร.หอวัง
3.วงโมย่า(สมาชิก 3 คน) รร.สุรนารีวิทยา และ ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา
4.วง3am    (สมาชิก 2 คน) รร. หอวัง
5.วงBORN IN PARADISE(สมาชิก 4 คน) สถาบัน Yamaha Paradise Park
6.วงGreenPlanet(สมาชิก 2 คน)    Stamford University, RIS international school
7.วงApollo(สมาชิก 5 คน) รร.ชลราษฎรอำรุง
8.วงBemass(สมาชิก 4 คน)รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
9.วงPANORAMA(สมาชิก 4 คน)รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
10.วงDena(สมาชิก 1 คน)รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
11.วงKaewkowit(สมาชิก 5 คน)รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
12.วงSPACEBAR(สมาชิก 5 คน)รร.อัสสัมชัญ
13.วงLong Time(สมาชิก 5 คน)รร.สารสาสน์ พิทยา
14.วงPBW(สมาชิก 3 คน)รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
15.วงDouble Mild(สมาชิก 5 คน)รร.เทพลีลา

ระดับอุดมศึกษา
เนื่องจาก มีการส่งผลงานไม่ครบจำนวนจึงไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ในเวลาดังกล่าว ทางผู้จัดงานขอเลื่อนการแข่งขันสำหรับระดับอุดมศึกษาออกไป ทั้งนี้ สามารถติดตามการแข่งขัน ระดับอุดมศึกษาได้ใน  www.fortunetown.co.th  และ FB:FortuneTown

ปรับเงื่อนไขและกติกาการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ดังนี้
1. วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 15 วงสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา แบ่งการแข่งขันออกเป็นดังนี้
1.1 รอบรองชนะเลิศ วันที่  19 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 20.00 น. วงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 15 วง ขึ้นทำการประกวด  
      และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งในรอบชิงชนะเลิศ 7 วง ณ ลานฟอร์จูนสตรีท (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 –
      15.00 น.)
1.2 รอบชิงชนะเลิศ  วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 20.00 น. วงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 7 วง ขึ้นทำการประกวด    
       ณ ลานฟอร์จูนสตรีท (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.)

2. วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 15 วงระดับมัธยมศึกษา ร่วม Workshop ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อรับฟังคำแนะนำจากทางคณะกรรมการ พร้อมจับฉลากลำดับการขึ้นแสดงของรอบรองชนะเลิศ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  (ลงทะเบียนเวลา  13.00 น.)

3. การคัด Social Popular Vote ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2562 ร่วมโหวตคลิปวิดีโอระดับมัธยมศึกษา ของทั้ง 15  วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผ่านทาง FB Page : Fortunetown เพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษทันที 1 วง (ปิดโหวต วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.) โดยเกณฑ์การตัดสิน Social Popular Vote พิจารณาการกด Like, Love, Haha, Wow และ Share ในวิดิโอการแสดงที่ขึ้นโพสท์ใน FB Page : Fortunetown เท่านั้น (คะแนน Like, Love, Haha, Wow = 1 คะแนน, Share = 3 คะแนน) ประกาศวงที่ได้รางวัล Social Popular Vote ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.


กติการอบรองชนะเลิศ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
1.วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 15 วง ทำการแสดงสดบนเวที ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดย เล่นเพลงเดียวกับที่ใช้ในการสมัครประกวดจำนวน 1 เพลง
2. คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 7 วง
3.วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 7 วง ทำการจับฉลากเพื่อหาลำดับการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ
4.วงที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศจำนวน 8 วง จะได้รับรางวัลชมเชยรางวัลละ 1,500 บาท***
5.วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

กติการอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 ตุลาคม 2562
1.วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 7 วง ทำการแสดงสดบนเวที ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดยทำการแสดงทั้งหมด 2 เพลง สามารถใช้เพลงเดียวกับที่ส่งประกวด 1 เพลง แล้วเลือกเพลงใหม่อีก 1 เพลง หรือเลือกใช้เพลงใหม่ทั้ง 2 เพลงเลยก็ได้ โดยใช้เพลงจากค่าย Muzik Move, Boxx Music, Me Records เท่านั้น (*** หมายเหตุ : อนุญาติให้ใช้เพลงที่สร้างสรรค์หรือแต่งเองได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น) ซึ่งแต่ละวงจะมีเวลาในการ แสดงดนตรีเป็นเวลา 15 นาที
2.ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียน, นักศึกษา, บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อการยืนยัน ตัวตน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้กรรมการมีสิทธิ์พิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
3.ในระหว่างการประกวดหากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ทางคณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
4.วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

เครื่องดนตรีที่อนุญาตให้ใช้
1. เครื่องดนตรีที่อนุญาตใช้ในการแข่งขัน เช่น กีตาร์โปร่ง, เบสโปร่งไฟฟ้า, กีตาร์โปร่งไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, กลองบองโก้, เมาท์ออร์แกน, เครื่องกระทบ, ไวโอลินไฟฟ้า, คาฮอง, เครื่องเป่า และอนุญาติให้ใช้เครื่องดนตรี ทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าในการดัดแปลงเสียง
2. ห้ามใช้เครื่องดนตรีประเภทกีตาร์ไฟฟ้า ห้ามใช้เครื่องดนตรีและอุปกรณ์สร้างเสียงสังเคราะห์ที่ใช้ไฟฟ้า
3. ห้ามใช้ EFFECT เครื่องช่วยเสียงทุกชนิดที่เป็น ELECTRONIC เช่น OVERDRIVE, MODULATION, DELAY, LOOP, ซีเควนเซอร์มิดิไฟล์, คอมพิวเตอร์ดนตรีทุกชนิด
4. อนุญาตให้ใช้กลองชุดได้ ห้ามใช้กลองไฟฟ้า หรือ เพอร์คัสชั่นไฟฟ้า
5. อนุญาตให้ใช้เปียโน, เปียโนไฟฟ้า, หรือคีย์บอร์ด เสียงแกรนด์เปียโนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เสียง STRINGS, PAD, ELECTRIC PIANO หรือเสียงจำลองเครื่องดนตรีชนิดอื่นซ้อนลงไปในเสียงเปียโน
6. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ดนตรีมาให้พร้อม กรรมการกลางจะจัดเครื่องเสียงให้ เช่น ไมค์ร้อง 5 ตัว ไลน์ DI สำหรับกีตาร์โปร่งไฟฟ้าหรือเครื่องดนตรีอื่นๆ 5 ไลน์ ตู้แอมป์เบส 1 ตู้ เปียโนพร้อมขาตั้ง 1 ตัว  เพอร์คัสชั่น 1 ชุด กลองชุด 1 ชุด ชุดมอนิเตอร์ และเก้าอี้ 5 ตัว เป็นต้น

รางวัลระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 5,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จำนวน 4 รางวัล
รางวัล ชมเชย    ทุนการศึกษา 1,500 บาท จำนวน 8 รางวัล            
รางวัล Social Popular Vote  ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รวมมูลค่า 51,500 บาท

หมายเหตุ :
•   วงที่ได้รับรางวัลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวง เพื่อรับเงินรางวัล)
•    คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการประกวด Fortune Town Acoustic Contest 2019 เพิ่มเติมได้ที่
Tel.: 02 766 3900 – 2, 02 247 3737 ต่อ 3045, 083 989 1463 (คุณพัฒน์) Line ID: multifortune01

แท็กที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved