News
ประกาศผลการคัดเลือกวงเข้ารอบ Fortune Town Acoustic Contest 2019

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ประกาศผลการคัดเลือกและประกาศรายชื่อวงผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดดนตรีอะคูสติก  Fortune Town Acoustic Contest 2019

ระดับมัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี  ผ่านการคัดเลือกจำนวน  15 วง ได้แก่
1.วง Sharp Sunshine (สมาชิก 5 คน)รร.แม่พระฟาติมา
2.วง InwZa007 Excalibur (สมาชิก 3 คน)รร.หอวัง
3.วงโมย่า(สมาชิก 3 คน) รร.สุรนารีวิทยา และ ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา
4.วง3am    (สมาชิก 2 คน) รร. หอวัง
5.วงBORN IN PARADISE(สมาชิก 4 คน) สถาบัน Yamaha Paradise Park
6.วงGreenPlanet(สมาชิก 2 คน)    Stamford University, RIS international school
7.วงApollo(สมาชิก 5 คน) รร.ชลราษฎรอำรุง
8.วงBemass(สมาชิก 4 คน)รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
9.วงPANORAMA(สมาชิก 4 คน)รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
10.วงDena(สมาชิก 1 คน)รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
11.วงKaewkowit(สมาชิก 5 คน)รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
12.วงSPACEBAR(สมาชิก 5 คน)รร.อัสสัมชัญ
13.วงLong Time(สมาชิก 5 คน)รร.สารสาสน์ พิทยา
14.วงPBW(สมาชิก 3 คน)รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
15.วงDouble Mild(สมาชิก 5 คน)รร.เทพลีลา

ระดับอุดมศึกษา
เนื่องจาก มีการส่งผลงานไม่ครบจำนวนจึงไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ในเวลาดังกล่าว ทางผู้จัดงานขอเลื่อนการแข่งขันสำหรับระดับอุดมศึกษาออกไป ทั้งนี้ สามารถติดตามการแข่งขัน ระดับอุดมศึกษาได้ใน  www.fortunetown.co.th  และ FB:FortuneTown

ปรับเงื่อนไขและกติกาการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ดังนี้
1. วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 15 วงสำหรับ ระดับมัธยมศึกษา แบ่งการแข่งขันออกเป็นดังนี้
1.1 รอบรองชนะเลิศ วันที่  19 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 20.00 น. วงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 15 วง ขึ้นทำการประกวด  
      และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบเพื่อแข่งในรอบชิงชนะเลิศ 7 วง ณ ลานฟอร์จูนสตรีท (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 –
      15.00 น.)
1.2 รอบชิงชนะเลิศ  วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 20.00 น. วงที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 7 วง ขึ้นทำการประกวด    
       ณ ลานฟอร์จูนสตรีท (ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.)

2. วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 15 วงระดับมัธยมศึกษา ร่วม Workshop ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อรับฟังคำแนะนำจากทางคณะกรรมการ พร้อมจับฉลากลำดับการขึ้นแสดงของรอบรองชนะเลิศ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  (ลงทะเบียนเวลา  13.00 น.)

3. การคัด Social Popular Vote ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2562 ร่วมโหวตคลิปวิดีโอระดับมัธยมศึกษา ของทั้ง 15  วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผ่านทาง FB Page : Fortunetown เพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษทันที 1 วง (ปิดโหวต วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.) โดยเกณฑ์การตัดสิน Social Popular Vote พิจารณาการกด Like, Love, Haha, Wow และ Share ในวิดิโอการแสดงที่ขึ้นโพสท์ใน FB Page : Fortunetown เท่านั้น (คะแนน Like, Love, Haha, Wow = 1 คะแนน, Share = 3 คะแนน) ประกาศวงที่ได้รางวัล Social Popular Vote ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.


กติการอบรองชนะเลิศ วันที่ 19 ตุลาคม 2562
1.วงที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 15 วง ทำการแสดงสดบนเวที ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดย เล่นเพลงเดียวกับที่ใช้ในการสมัครประกวดจำนวน 1 เพลง
2. คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 7 วง
3.วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 7 วง ทำการจับฉลากเพื่อหาลำดับการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ
4.วงที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบรองชนะเลิศจำนวน 8 วง จะได้รับรางวัลชมเชยรางวัลละ 1,500 บาท***
5.วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

กติการอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 ตุลาคม 2562
1.วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 7 วง ทำการแสดงสดบนเวที ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดยทำการแสดงทั้งหมด 2 เพลง สามารถใช้เพลงเดียวกับที่ส่งประกวด 1 เพลง แล้วเลือกเพลงใหม่อีก 1 เพลง หรือเลือกใช้เพลงใหม่ทั้ง 2 เพลงเลยก็ได้ โดยใช้เพลงจากค่าย Muzik Move, Boxx Music, Me Records เท่านั้น (*** หมายเหตุ : อนุญาติให้ใช้เพลงที่สร้างสรรค์หรือแต่งเองได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น) ซึ่งแต่ละวงจะมีเวลาในการ แสดงดนตรีเป็นเวลา 15 นาที
2.ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียน, นักศึกษา, บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อการยืนยัน ตัวตน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้กรรมการมีสิทธิ์พิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
3.ในระหว่างการประกวดหากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ทางคณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
4.วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

เครื่องดนตรีที่อนุญาตให้ใช้
1. เครื่องดนตรีที่อนุญาตใช้ในการแข่งขัน เช่น กีตาร์โปร่ง, เบสโปร่งไฟฟ้า, กีตาร์โปร่งไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, กลองบองโก้, เมาท์ออร์แกน, เครื่องกระทบ, ไวโอลินไฟฟ้า, คาฮอง, เครื่องเป่า และอนุญาติให้ใช้เครื่องดนตรี ทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้าในการดัดแปลงเสียง
2. ห้ามใช้เครื่องดนตรีประเภทกีตาร์ไฟฟ้า ห้ามใช้เครื่องดนตรีและอุปกรณ์สร้างเสียงสังเคราะห์ที่ใช้ไฟฟ้า
3. ห้ามใช้ EFFECT เครื่องช่วยเสียงทุกชนิดที่เป็น ELECTRONIC เช่น OVERDRIVE, MODULATION, DELAY, LOOP, ซีเควนเซอร์มิดิไฟล์, คอมพิวเตอร์ดนตรีทุกชนิด
4. อนุญาตให้ใช้กลองชุดได้ ห้ามใช้กลองไฟฟ้า หรือ เพอร์คัสชั่นไฟฟ้า
5. อนุญาตให้ใช้เปียโน, เปียโนไฟฟ้า, หรือคีย์บอร์ด เสียงแกรนด์เปียโนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เสียง STRINGS, PAD, ELECTRIC PIANO หรือเสียงจำลองเครื่องดนตรีชนิดอื่นซ้อนลงไปในเสียงเปียโน
6. ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมอุปกรณ์ดนตรีมาให้พร้อม กรรมการกลางจะจัดเครื่องเสียงให้ เช่น ไมค์ร้อง 5 ตัว ไลน์ DI สำหรับกีตาร์โปร่งไฟฟ้าหรือเครื่องดนตรีอื่นๆ 5 ไลน์ ตู้แอมป์เบส 1 ตู้ เปียโนพร้อมขาตั้ง 1 ตัว  เพอร์คัสชั่น 1 ชุด กลองชุด 1 ชุด ชุดมอนิเตอร์ และเก้าอี้ 5 ตัว เป็นต้น

รางวัลระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ทุนการศึกษา 5,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จำนวน 4 รางวัล
รางวัล ชมเชย    ทุนการศึกษา 1,500 บาท จำนวน 8 รางวัล            
รางวัล Social Popular Vote  ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รวมมูลค่า 51,500 บาท

หมายเหตุ :
•   วงที่ได้รับรางวัลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวง เพื่อรับเงินรางวัล)
•    คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการประกวด Fortune Town Acoustic Contest 2019 เพิ่มเติมได้ที่
Tel.: 02 766 3900 – 2, 02 247 3737 ต่อ 3045, 083 989 1463 (คุณพัฒน์) Line ID: multifortune01

 • ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่เข้าร่วมแคมป์ Dinosaur Camp@FortuneTown รุ่นที่ 3 และระเบียบการดังนี้
 • ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเช่าจัดกิจกรรม ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 2562
 • View All >
Promotions
ฟอร์จูนทาวน์ ชวนช้อปช่วยโลก “ลดพลาสติก”

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ส่งแคมเปญ   “ชวนรักษ์โลก ลดพลาสติก”  เพียงผู้ใช้บริการที่ช้อปสินค้าในศูนย์ฯ  ครบ 1,000 บาท  ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับถุงผ้า Fortune Town  พร้อมสิทธิพิเศษในการใช้บริการห้อง Fortune’s Club  ฟรี 1 ครั้ง ทันที       รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 62 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)   รับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ฟอร์จูนคลับ ชั้น 4   (หน้า IT City)  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   ตั้งแต่ 11.00-20.00 น.   

เงื่อนไข
1.แสดงใบเสร็จรับเงินมูลค่า 1,000 บาท (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง) ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น  
2. สามารถสะสมใบเสร็จรับเงินได้ไม่เกิน 2 ใบ/สิทธิ์/คน ,ใบเสร็จรับเงินใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น   
3. ใบเสร็จที่ไม่สามารถร่วมรายการได้
3.1การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทุกชนิด
3.2 การชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต
3.3 การชำระค่าบริการทางการเงินต่างๆ
3.4 การจองหรือมัดจำสินค้า
3.5 การซื้อบัตรเติมเงิน,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบ
3.6 ใบเสร็จฯ ของเทสโก้โลตัส และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
4.ผู้รับสิทธิ์ต้องแสดงใบเสร็จและประชาชนก่อนทุกครั้ง
5. ผู้รับสิทธิ์ ได้รับถุงผ้า FortuneTown 1 ใบ/สิทธิ์/คน พร้อมคูปองสิทธิ์ใช้บริการห้อง Fortune’s  Club 1 ครั้ง/สิทธิ์/คน  (แสดงคูปองสิทธิ์การใช้ห้องฯ ทุกครั้งก่อนขอเข้าใช้บริการโดยคูปองนี้สามารถใช้ได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันรับสิทธิ์
6. พนักงาน ร้านค้าผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์, พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
7.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 หรือ  4  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 766 3900,  02 766 3902  หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เปิดสิทธิ์ช้อป 300.- จอดฟรี 4 ช.ม. 28 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2562
 • View All >
What do you want to SHOPPING?
Event
 • ร่วมชมและเชียร์รอบชิงชนะเลิศ การประกวดดนตรีอะคูสติก ระดับมัธยมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์สนุกได้ทั้งครอบครัว Museum Dinosaur Season3 @FortuneTown
 • ประกวดดนตรีอะคูสติก ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนดูสัตว์แปลกบุก กลางกรุง Exotic Pets Show 2019@Fortune Town
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์จัดกิจกรรมเอาใจคนรักเสียง มหกรรมเครื่องเสียงกลางเมือง Season of the sound 2019
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชวนเที่ยวงาน Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town
 • ร่วมชมและเชียร์รอบชิงชนะเลิศ การประกวดดนตรีอะคูสติก ระดับมัธยมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ มิวสิคมูฟค่ายคนดนตรีคุณภาพ ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประกวดดนตรีครั้งสำคัญของเยาวชนไทย ระดับมัธยมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019 ในรอบรองชนะเลิศวันที่ 19 ต.ค. 62 และ รอบชิงชนะเลิศวันที่ 20 ต.ค. 62 เวลา 11.00-20.00 น. ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 51,500 บาท พบการออกจำหน่ายอุปกรณ์ดนตรีจากร้านดนตรีมากมาย  พร้อมชม Mini Concert ในวันที่ 20 ต.ค. เวลา 18.00 น. กับสาวน้อยเสียงใส เอิ๊ต ภัทรวี   เจ้าของเพลงฮิตสุดละมุน  ถ้าฉันหายไป , ขอโทษดาว

  คณะกรรมการตัดสิน
  •คุณสุดเขต จึงเจริญ (เอก) วง Season Five
  •คุณจรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ (บิว) ศิลปินและผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 จากรายการ The Voice Thailand SS.3
  •คุณปวีร์ คชภักดี (โอ) O-Pavee
  •คุณพงศ์นิตินัย วณีสอน (หนุ่ม) วง Hum

  ลำดับการขึ้นประกวดรอบรอบรองชนะเลิศ
  วันที่  19 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 20.00 น.
  1.วง PBW (สมาชิก 3 คน) รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย
  2.วง Dena (สมาชิก 1 คน) รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
  3.วง PANORAMA (สมาชิก 4 คน) รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
  4.วง Apollo (สมาชิก 5 คน) รร.ชลราษฎรอำรุง
  5.วง โมย่า (สมาชิก 3 คน)รร.สุรนารีวิทยา และ ร.ร.อัสสัมชัญนครราชสีมา
  6.วง 3am (สมาชิก 2 คน) รร. หอวัง
  7.วง Sharp Sunshine (สมาชิก 5 คน) รร.แม่พระฟาติมา
  -พักเวที-
  8.วง Double Mild (สมาชิก 5 คน) รร.เทพลีลา
  9.วง Bemass (สมาชิก 4 คน) รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  10.วง Long Time (สมาชิก 5 คน)  รร.สารสาสน์ พิทยา
  11.วง Kaewkowit (สมาชิก 5 คน)รร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
  12.วง BORN IN PARADISE (สมาชิก 4 คน)  สถาบัน Yamaha Paradise Park
  13.วง SPACEBAR (สมาชิก 5 คน) รร.อัสสัมชัญ
  14.วง InwZa007 Excalibur (สมาชิก 3 คน) รร. หอวัง
  หมายเหตุ วง GreenPlanet (สมาชิก 2 คน)  สละสิทธิ์

  เงื่อนไข : ผู้เข้าประกวดทุกวง ให้มารายงานตัวที่เต็นท์ลงทะเบียน ( ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์) ภายในเวลา 11.30 –15.00 น. เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียน, นักศึกษา, บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อการยืนยัน ตัวตน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้กรรมการมีสิทธิ์พิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ https://bit.ly/2B6vnlF หรือสอบถามที่ Tel.02 766 3900 – 2, 02 247 3737 ต่อ 3045, 083 989 1463 (คุณพัฒน์) Line ID: multifortune01 

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์สนุกได้ทั้งครอบครัว Museum Dinosaur Season3 @FortuneTown

  มันส์รับปิดเทอม สนุกได้ทั้งครอบครัว ที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์กับกิจกรรมท่องโลกไดโนเสาร์สุดหรรษา Museum Dinosaur Season 3 @FortuneTown   อาทิ ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลองสูงกว่า 5เมตร ที่หาดูได้ยาก , สัมผัสทีเร็กซ์ ราชาแห่งไดโนเสาร์ อย่างใกล้ชิดใน T-Rex Alive Show   

  พิเศษ** น้องหนูอายุ 4-12 ขวบร่วมสวมบทบาทเป็นนักผจญตัวน้อยตะลุยฐาน ทำภารกิจสุดยิ่งใหญ่ เพียงช้อปครบ 300 บาท ในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  (เงื่อนไขตามที่กำหนด) รับสิทธิ์เล่น 4 ฐานกิจกรรมMuseum Dinosaur  ฟรี! อาทิ ฐาน Fossil Hunter  ขุดหาฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่สูญพันธ์ไปกว่า 66 ล้านปี  , Dinosaur Skelton ประกอบโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลอง ฯลฯ

  รอบการแสดง T-Rex Alive Show (เปิดให้ชมฟรี)
  แสดงเฉพาะวันที่ 25-27 ต.ค. 62 ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ชั้น 1
  รอบที่ 1 : 14.00-14.15 น.
  รอบที่ 2 : 15.00-15.15 น.
  รอบที่ 3 : 16.00-16.15 น.
  รอบที่ 4 : 17.00-17.15 น.
  รอบที่ 5 : 18.00-18.15 น.
  รอบที่ 6 : 19.00-19.15 น.


   4 ฐานกิจกรรม Museum Dinosaur ดังนี้
  ฐาน 1  :    Fossil Hunter เติมจินตนาการ ขุดหาฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ที่สูญพันธ์ไปกว่า 66 ล้านปี
  แนะนำ “แต่งกายชุดรัดกุม เกลี่ยทรายเบาๆ อย่าสะบัด เจอฟอสซิลแน่นอน”
  ฐาน 2  :  Dinosaur Skeleton ฝึกประกอบโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลอง
  แนะนำ “จดจำโครงกระดูกไดโนเสาร์แต่ละพันธุ์ให้แม่น แล้วลุยเลย”
  ฐาน 3  :  Fossilization กิจกรรมทำฟอสซิลจำลองที่ระลึก
  แนะนำ  “เลือกชิ้นส่วนของซากฟอสซิลที่ชอบนะคะ”
  ฐาน 4  :    Dig it Up! ฟอสซิลไดโนเสาร์จำลองขนาดเล็ก
  แนะนำ  “ใจเย็น มือนิ่ง ค่อยๆ กะเทาะ นึกโครงไดโนเสาร์ไว้ในหัว เท่านี้ ไม่ยากเลย”

  เงื่อนไข
  1.แสดงใบเสร็จรับเงินมูลค่า 300 บาท (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง) ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น  
  2. ใบเสร็จรับเงินใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น   และสามารถสะสมใบเสร็จรับเงินได้ไม่เกิน 2 ใบ/สิทธิ์/คน
  3. ผู้รับสิทธิ์ได้รับคูปองกิจกรรม Museum Dinosaur 1 ใบ/สิทธิ์/คน   
  4.  นำคูปองฯ ร่วมกิจกรรมฐานได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2562
     (ฐานเล่นได้เวลา 11.00-19.30 น. ยกเว้นวันที่ 25,26 ต.ค. งดเวลา 13.00-15.00 น.) ปิดรับคูปองรอบสุดท้ายเวลา 19.00 น.
  5. ผู้รับสิทธิ์เล่นฐานต้องอยู่ในอายุ 4-12  ปี  
  6. รับสิทธิ์และตรวจสอบการเล่นฐานได้ที่บูทกิจกรรม Museum Dinosaur Season 3 @FortuneTown ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เวลา  10.00-19.00 น.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรม Dinosaur Camp@FortuneTown รุ่นที่ 3  ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ คุณประสิทธิ์  Tel. 02 766 3900 – 2, 02 247 3737, 086 066 6199  หรือ IB เข้ามาที่ FaceBook :FortuneTown

    • ประกวดดนตรีอะคูสติก ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ มิวสิคมูฟค่ายคนดนตรีคุณภาพ เปิดเวทีบ่มเพาะประสบการณ์ทางดนตรี ขอเชิญน้องๆ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี อะคูสติก  Fortune Town Acoustic Contest 2019 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  1.แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น
  1.1รุ่นระดับมัธยมศึกษา โดยผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี
  1.2 รุ่นระดับอุดมศึกษา โดยผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 23 ปี
  2. สมาชิกวงดนตรีไม่เกิน 5 คน   รวมทั้งนักดนตรีและนักร้องนำ มีชื่อวงพร้อม
  3.ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยมีผลงานเพลงหรืออยู่ค่ายเพลง หรือที่ทำเพื่อหารายได้มาก่อน
  4.ผู้เข้าประกวดต้องสังกัดวงดนตรีวงเดียวเท่านั้น
  5.ผู้เข้าประกวดที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 รุ่นต้องสามารถร่วมการแข่งขันดนตรีและขึ้นรับรางวัลได้ ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 19 ต.ค. 62  และระดับอุดมศึกษาในวันที่ 20 ต.ค. 62

  เพลงที่ใช้ในการสมัคร
  ให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records เท่านั้น จำนวน 1 เพลง โดยเป็นเพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ หรือ ดัดแปลง (RE ARRANGE) (สามารถดูเพลงได้ที่ YouTube : Muzik Move, Boxx Music และ Me Records)หรือ เพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ซึ่งไม่เคยนำใช้ในการประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยมีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ หรือไม่ถูกออกวางจําหน่าย ถูกเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงใดๆ

  ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
  1.กรอกเอกสารใบสมัครการส่งผลงานเข้าประกวดแบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2kvYk5x
  2.ส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอการแสดงสด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  2.1.กรอกข้อมูลเอกสารใบสมัครออนไลน์ให้เรียบร้อยครบถ้วน
  2.2.แนบไฟล์คลิปวิดีโอการแสดงสด หรือ Share Link โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (เช่น Google Drive, Dropbox, YouTube, etc.) โดยคลิปวิดีโอที่ใช้ในการสมัครต้องเห็นสมาชิกทุกคนไม่มีการตัดต่อ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
  3.ในกรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2m1h0L3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครมาได้ที่E-Mail : event.fortune62@gmail.com

  กำหนดการประกวดวงดนตรี
  1.รอบคัดเลือก เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  2.ประกาศผลรอบคัดเลือก  วันที่ 7 ตุลาคม 2562  โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากคลิปวิดีโอ ที่ส่งมาทั้งหมดจํานวน 20 วง แบ่งเป็นรุ่นระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 วง และรุ่นระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 วง ประกาศผ่านทางเว็บไซต์  www.fortunetown.co.th และ FB Page : Fortunetown
  3.คัด Social Popular Vote : ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2562 ร่วมโหวตคลิปวิดีโอ ของทั้ง 20 วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผ่านทาง FB Page : Fortunetown เพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษทันทีจํานวนรุ่นละ 1 วง (ปิดโหวต วันที่ 17  ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.)  โดยเกณฑ์การตัดสิน Social Popular Vote พิจารณาการกด Like, Love, Haha, Wow และ Share ในวิดิโอการแสดงที่ขึ้นโพสท์ใน FB Page : Fortunetown เท่านั้น (คะแนน  Like, Love, Haha, Wow = 1 คะแนน, Share = 3 คะแนน)
  4.ประกาศวงที่ได้รางวัล Social Popular Vote ในแต่ละรุ่น ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  5. Workshop : วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้เข้าร่วม Workshop รับฟังคำแนะนำจาก ทางคณะกรรมการ พร้อมจับฉลากลำดับการขึ้นแสดงของรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562   เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องสัมมนา ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
  6.รอบชิงชนะเลิศมี 2 วัน ดังนี้
  6.1 ระดับมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 วง
  6.2 ระดับอุดมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 วง
  7.ประกาศผลวันรอบชิงชนะเลิศทันที คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

  รายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

  (วงที่เข้าประกวดทั้ง 2 รุ่นใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันแบบเดียวกัน)
  1.รอบชิงชนะเลิศแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้
  •    วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 วง
  •    วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 วง
  2. ทำการแสดงสดจำนวน 2 เพลง มีเวลาการแสดง 15 นาที
  3.เพลงที่ใช้ในการแสดงรอบชิงชนะเลิศจำนวน 2 เพลง โดยต้องเป็นเพลงเดียวกันกับตอนที่ใช้สมัครจำนวน 1 เพลง และเลือกเพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records หรือเป็นเพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง อีกจำนวน 1 เพลง *** หมายเหตุ : อนุญาตให้ใช้เพลงที่สร้างสรรค์หรือแต่งเองได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น
  4.ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด
  5.วงที่เข้าประกวดดนตรี ต้องมาลงทะเบียนรายงานตัวเวลา11.00 น .เพื่อเตรียมความพร้อม (หากไม่มาทำการรายงานตัวคณะกรรมการจะพิจารณาถือว่าสละสิทธิ์)
  6.ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียน, นักศึกษา, บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อการยืนยันตัวตน หากไม่นำมาแสดงกรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
  7.ในระหว่างการประกวดหากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ทางคณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
  8.วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

  เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
  •    พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางดนตรี
  •    พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
  •    พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกบนเวที
  คณะกรรมการตัดสินเป็นตัวแทนจากค่ายเพลง ศิลปิน นักดนตรีคุณภาพ

  รายชื่อกรรมการตัดสิน
  1.คุณสุดเขต จึงเจริญ  (เอก) วง Season Five
  2.คุณจรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ (บิว)  ศิลปินและผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก รายการ The Voice Thailand Season 3
  3.คุณปวีร์ คชภักดี  (โอ)  O-Pavee
  4.คุณพงศ์นิตินัย วณีสอน (หนุ่ม) วง Hum  รางวัลการประกวด ระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
  •    รางวัลชนะเลิศ                   ทุนการศึกษา         15,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา          8,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา           5,000 บ.
  •    รางวัลชมเชย 7 รางวัล          ทุนการศึกษา รางวัลละ 1,500 บ.
  •    รางวัล Social PopularVote ทุนการศึกษา         1,500 บ.

  รางวัลการประกวด ระดับอุดมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
  •    รางวัลชนะเลิศ         ทุนการศึกษา              15,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา      8,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา      5,000 บ.
  •    รางวัลชมเชย 7 รางวัล            ทุนการศึกษา รางวัลละ   1,500 บ.
  •    รางวัล Social Popular Vote   ทุนการศึกษา           1,500 บ.

  หมายเหตุ
  •    คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  •    ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและข้อรับรองซึ่งแนบท้ายใบสมัครนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
  •    เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (วงที่ได้รางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัลเท่านั้น)

  ติดต่อสอบถาม
  ส่วนงานกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
  โทร. : 02 766 3900-2, 02 247 3737 ต่อ 3045 , 083 989 1463 (คุณพัฒน์)
  Line ID: multifortune01 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนดูสัตว์แปลกบุก กลางกรุง Exotic Pets Show 2019@Fortune Town

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ขอเชิญคนรักสัตว์และผู้สนใจเที่ยวงาน Exotic Pets Show 2019@Fortune Town วันที่ 8-12 สิงหาคมนี้ ปรากฏการณ์สัตว์แปลกบุก!กลางกรุง พบกับความอัศจรรย์ของสัตว์สายพันธุ์ชนิดพิเศษ  สุดแสนประหลาด ซ่อนเร้นความสวยงาม จากทุกมุมโลก ตื่นตาไปกับความเป็นที่สุด อาทิ แมงมุมตัวใหญ่ที่สุดในไทย  ไก่ชนแคระเล็กที่สุดในโลก ไก่หางยาวที่สุดในโลก ปลากัดลายธงชาติที่ชื่อสร้างเสียงให้ประเทศ ฯลฯ  และ ประทับใจกับความวาไรตี้ ที่พร้อมมอบให้คุณ อาทิ การถ่ายแบบจากนางแบบสุดเซ็กซี่เคียงคู่สัตว์โลกน่ารัก เป็นต้น 

  พลาดไม่ได้ กับกิจกรรมสุดพิเศษ  8-12 สิงหาคมนี้  ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และลานกิจกรรมชั้น 2  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่  www.fortunetown.co.th และ Facebook.com/fortunetown

   

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์จัดกิจกรรมเอาใจคนรักเสียง มหกรรมเครื่องเสียงกลางเมือง Season of the sound 2019

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ The Wave Online จัดมหกรรมเครื่องเสียงกลางเมือง “Season of the sound 2019” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่  4  ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายนนี้ บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ภายในงานพบกับการจำหน่ายเครื่องเสียงและอุปกรณ์เสริม ทั้งรูปแบบอนาล็อกและดิจิตอลคุณภาพมากมาย  พิเศษกิจกรรมที่คนรักเสียงไม่ควรพลาด อาทิ การจัดแสดงชุดเครื่องเสียงสำหรับการก้าวเข้าสู่การเล่นระบบไฟล์เพลงสำหรับมือใหม่ จาก Music File Lover Club , เทคโนโลยี Hi Res Audio และแผ่นเสียงเพลงไทยที่หายากและแพงที่สุดในประเทศที่พร้อมเปิดฟังด้วยชุดเครื่องเสียงย้อนยุค  

  คนรักเครื่องเสียงห้ามพลาด “Season of the sound 2019” สีสันของเครื่องเสียง 6-9  มิถุนาย บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 766 3900, 02 766 3902 หรือดูข้อมูลที่ www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  Fanpage : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line ID : @FortuneTown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชวนเที่ยวงาน Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town


  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมสร้างเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ให้เด็กน้อย ด้วยการเนรมิตลานฟอร์จูนสตรีท ให้เป็นบรรยากาศแฟนตาซี ในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 กับงาน " Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town" อัศจรรย์ไปกับคณะโบโซ่ สนุกหรรษา ณ บ้านบอลยักษ์  ชมการแสดงดนตรี ร้อง เต้น รำ จากโรงเรียนต่างๆ  พร้อมตะลุยสุดเหวี่ยงไปกับฐานซุ้มเกมเพื่อรับของรางวัลมากมาย  และของที่ระลึกจากบูธผู้ร่วมจัดงาน  ฟรี! ตลอดงาน

  ร่วมสนุกแบบแฟนตาซี วันเด็กแห่งชาติ 2562 พร้อมกัน ในวันที่ 12 มกราคมนี้ เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เดินทางมางานแสนสะดวก เพียงนั่งรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์สนุกได้ทั้งครอบครัว Museum Dinosaur Season3 @FortuneTown
 • ประกวดดนตรีอะคูสติก ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019
Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved