News
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี งาน Fortune Town End of Year Sale 2021 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีงาน Fortune Town End of Year Sale 2021

ครั้งที่ 2  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

รางวัลที่ 1 Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
1. คุณพรณัชชา  แสงแก้ว     โทร.  094 329 XXXX


รางวัลที่ 2 Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
1. คุณรัจมนี  บัวตูม            โทร. 096 823 XXXX

2. คุณวิชาญ ประชาเสรี        โทร. 081 638 XXXX


รางวัลที่ 3 Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

1. คุณสุพัตรา รวมพร       โทร. 085 134 XXXX

2. คุณวศิน สุวรรณ          โทร. 081 567 XXXX

3. คุณทวีเดช แสนว่าง      โทร. 089 039 XXXX

4. คุณสรรเสริญ หอมแสง   โทร. 065 831 XXXX

5. คุณวิไลลักษ หลงโส     โทร. 090 991 XXXX

6. คุณณญาดา ฟูจิตนิรันดร์  โทร. 083 708 XXXX


รางวัลที่ 4 Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 8 รางวัล


1. คุณธีรยุทธ สิทธิวิชัย     โทร. 095 326 XXXX

2. คุณตฤณ พูจิตนิรันดร์     โทร. 083 708 XXXX

3. คุณบุญพิสิฐ ศรีหงส์      โทร. 065 698 XXXX

4. คุณสมบูรณ์ สุวรรณทวีลาภ โทร. 097 705 XXXX

5. คุณศศิณา วงศา            โทร. 080 619 XXXX

6. คุณอารีรัตน์ สายเมฆ      โทร. 082 289 XXXX

7. คุณชัยวุฒิ เลิศอัศวเมืองไทย    โทร. 061 435 XXXX

8. คุณณัฐวุฒิ  เพียรกสิกรรม    โทร. 061 302 XXXX


เงื่อนไขการรับ Gift Voucher
1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใน 30 วัน นับจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00- 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และทางศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จะมอบให้แก่องค์กรสาธารณะกุศล ต่อไป
2.กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่มีบัตรประขาชน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
   2.1 หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล
   2.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์
3.กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่ไม่มีบัตรประขาชน การติดต่อรับรางวัลจะต้องให้ผู้ปกครองมารับรางวัลแทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
   3.1 สำเนาใบสูติบัตร ของบุตรหลาน
   3.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)
   3.3 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน
   3.4 การหัก 5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง
4.ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00- 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว
6.พนักงาน ร้านค้าผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้

7.กรณีผู้ที่โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลกับผู้โชคดีสำรองถัดไปที่ได้ทำการจับรางวัลไว้    โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
8.ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดในวันที่ถูกจับขึ้นในวันแรกเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
9.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที ที่มารับรางวัล
10.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการ one stop service โทร 02 247 3737 ต่อ 0 หรือ 083 989 1483

 

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "Fortune Town End of Year Sale" ครั้งที่ 1
 • First Choice มอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Fortune Town Application
 • View All >
Promotions
ส่งท้ายปี ProPlugin ลดราคาแรง! ลดสูงสุด 80% ทั้งเครื่องเสียง อุปกรณ์ทำเพลง ในงาน “ProPlugin Grand Sale ครั้งที่ 9 ลดเข้าเนื้อ”

พบกับเครื่องเสียง, ลำโพง, Audio Interface, ไมโครโฟน, สินค้าสำหรับคนทำเพลง, Live Streamer และ Content Creator ลดราคาสูงสุด 80% มากมายกว่า 170 แบรนด์ รวมกว่า 800 รายการ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม  2564  เวลา 11.00 น. – 22.00 น. ที่ ProPlugin Flagship ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ (ใกล้ศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์)

 

นอกจากจะมีสินค้าราคาพิเศษแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษมากมายตลอดงาน เช่น โปรโมชันสินค้าราคาพิเศษ 9 บาท 99 บาท 999 บาท, กิจกรรม ProTalk จาก Music Producer, DJ และ Creator ชื่อดัง อาทิ คุณไบร์ท Asayhi, อ.จอร์จ sevendogs, Hye Paperplanes, DJ นัตตี้, คุณสิทธา อ่อนสะอาด และสนุกไปกับ 3 สาว Lady DJ อย่าง DJ PIXZY, DJ MizzRamon และ DJ RIVIERE ผู้เข้าแข่งขันในการประกวด ProPlugin Lady DJ ที่ฟอร์จูนทาวน์

 

อย่าพลาด! ProPlugin Grand Sale ปีนี้

ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และสิทธิพิเศษมากมายสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน

 

อ่านรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/ProPluginGrandSale2021

 

 • สิทธิพิเศษ เพียงแสดง แอปพลิเคชั่น ฟอร์จูนทาวน์
 • ฟอร์จูนทาวน์ ขยายความสุข จับมือ โลตัส มอบสิทธิ์ประโยชน์มากมาย
 • View All >
What do you want to SHOPPING?
Event
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนช้อป “Fortune Town End of Year Sale 2021” แลกพ้อยท์ ลุ้นรับโชค มูลค่ารวม 150,000.-
 • First Choice มอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Fortune Town Application
 • ฟอร์จูนทาวน์ ขยายเวลาชวนมาช้อป สนุกสะสมแต้ม แลกของสมนาคุณมากมาย  กับ  Fortune Town แอปฯ
 • Fortune Town ชวนช้อป สะสมแต้ม แลกของสมนาคุณ กับ Fortune Town Application
 • ฟอร์จูนทาวน์ สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีน ให้ 10 fortune Point ทันที
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Fortune Town Live Streaming
 • ฟอร์จูนทาวน์  ชวน กิน เที่ยว ชม ช้อป จบที่งาน ดีงามพระราม 9 @ ฟอร์จูนทาวน์
 • ฟอร์จูนทาวน์ จัด Bangkok Job Fair 2021 @ Fortune Town เสริมงาน สร้างคน เสริมโอกาส สร้างรายได้
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนมาก่อร่างสร้างความรู้ Education Days 2021 @ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์ จัด ตลาดนัดปล่อยของ
 • สะสมครบ 10 Fortune Point รับ Fortune Mask ฟรี
 • Media Fair คนข่าวเปิดช็อป ชวนช้อปตลาดแตก
 • ฟอร์จูนทาวน์ ลดกระหน่ำกันทุกชั้น แจกสนั่นให้สะเทือน “Fortune Town All Zones on Sale”
 • ฟอร์จูนทาวน์ เปิดตลาดรวมพลคนหลังกล้องมองผ่านเลนส์ “Camera Market 2020”
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนแชะรัว ๆ  Fortune Town Lifestyle Show 2020
 • ฟอร์จูนทาวน์ จัด ตลาดนัดติดแอร์ (โฮสเตส)  Crew Markets @ Fortune Town
 • Cityscape @ Fortune Town
 • โหลด Fortune Town Application ปุ๊บ...ใช้ปั๊บ...รับเพียบ
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนยกขบวนมาเป็นก๊วน ชวนเรียนเป็นแพ็ค Education Day 2020 @ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์  ขนกองทัพ ของเล่นของสะลม จัด HobiToy Festa @ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์ ส่งความสนุก จัด Kid’s Fun Games 2020 @ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนมอบของขวัญทำด้วยใจให้ด้วยรัก Art Handmade for Gift @ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์ จัดแคมเปญส่งท้ายปี Gift for you 2019 @ Fortune Town ช้อปครบ 300 บาท ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท
 • ฟอร์จูนทาวน์สนับสนุนผลงานศิลปินไทย Thailand Designer Toy@ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์พารำลึก ย้อนอดีตนิยายภาพไทยเล่มละบาท ณ ฟอร์จูนทาวน์
 • ฟอร์จูนทาวน์ ระเบิดความสนุกสัมผัสเทศกาลแห่งดินแดนปลาดิบ Pop of Japan 6th by Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์ จัด “Fortune Town Tattoo Contest 2019” ชิงชัยความเป็นหนึ่ง ศึกแห่ง สัก (ศักดิ์) ศรี
 • ฟอร์จูนทาวน์ จัดแสดงงานศิลปะ ราศีศิลป์ ร.ศ. ๒๓๘ ภาคสุดท้ายนักษัตร
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์สนุกได้ทั้งครอบครัว Museum Dinosaur Season3 @FortuneTown
 • ประกวดดนตรีอะคูสติก ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนดูสัตว์แปลกบุก กลางกรุง Exotic Pets Show 2019@Fortune Town
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์จัดกิจกรรมเอาใจคนรักเสียง มหกรรมเครื่องเสียงกลางเมือง Season of the sound 2019
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชวนเที่ยวงาน Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนช้อป “Fortune Town End of Year Sale 2021” แลกพ้อยท์ ลุ้นรับโชค มูลค่ารวม 150,000.-

      ฟอร์จูนทาวน์  ชวนช้อปแหลก   ในงาน “Fortune Town End of Year Sale 2021”   พร้อมสะสมพ้อยท์  ลุ้นรับโชค มูลค่ารวมกว่า 150,000  บาท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม  2564

      เพื่อเป็นการส่งความสุขในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดงาน “Fortune Town End of Year Sale 2021” ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน  - 12 ธันวาคม 2564  พบโปรโมชั่นร้านค้าลดสูงสุด 70%  พร้อมลุ้นรับโชค ส่งท้ายปี กันง่ายๆ  เพียงช้อปสินค้าในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ มูลค่า 100  บาท รับ  1 พ้อยท์  สะสมครบ 5 พ้อยท์ แลกรับคูปองชิงโชค  ลุ้นรับ Gift Voucher  ใช้แทนเงินสด มูลค่ารวมกว่า 150,000  บาท โดยสามารถใช้ Gift Voucher ช้อปสินค้าหรือใช้บริการกับร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   รับสิทธิ์ชิงโชคได้ที่ เคาน์เตอร์กิจกรรม บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 

  จับรางวัล ทุกวันอังคารเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และประกาศผลทุกวันพุธ  เวลา  14.00 น. ผ่านช่องทาง www.fortunetown.co.th และ Facebook.com/fortunetown

  ครั้งที่ 1   วันที่   16 พฤศจิกายน  2564
  ครั้งที่ 2   วันที่  23  พฤศจิกายน  2564
  ครั้งที่ 3   วันที่  30  พฤศจิกายน  2564
  ครั้งที่ 4   วันที่    7  ธันวาคม      2564
  ครั้งที่ 5  วันที่  14  ธันวาคม      2564

  ลุ้นรับรางวัลแต่ละสัปดาห์  

  รางวัลที่  1   Gift Voucher มูลค่า  10,000  บาท  จำนวน       1   รางวัล   

  รางวัลที่  2   Gift Voucher มูลค่า    5,000  บาท  จำนวน       2   รางวัล   

  รางวัลที่  3   Gift Voucher มูลค่า     1,000  บาท  จำนวน      6   รางวัล    

  รางวัลที่  4   Gift Voucher มูลค่า        500  บาท  จำนวน      8   รางวัล

  เงื่อนไขการแลกคูปองชิงโชค

  1. แสดงใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น มูลค่า 100 บาท (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง)

  2. ลูกค้ารับ 1 Fortune point จากการซื้อสินค้าในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ทุก ๆ 100 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ เศษหลังจากการคำนวณจะถูกปัดลง

  3. สะสมครบ 5 Fortune Point รับคูปองชิงโชค 1 ใบ    สามารถนำพ้อยท์แลกคูปองชิงโชคได้สูงสุด 5 ใบ / ท่าน / วันเท่านั้น

  4. ไม่สามารถสะสมใบเสร็จได้ และใบเสร็จรับเงินใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น 

  5. ใบเสร็จที่ไม่สามารถร่วมรายการได้

      5.1      การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทุกชนิด

      5.2      การชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต

      5.3      การชำระค่าบริการทางการเงินต่างๆ

      5.4      การจองหรือมัดจำสินค้า

      5.5      การซื้อบัตรเติมเงิน, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบ

      5.6     ใบเสร็จฯ ของโลตัส และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

  6. พนักงาน ร้านค้าผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์, พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้

  7. ศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไข/ยกเลิก คะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่า คะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า / บริการที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  9. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10. สามารถร่วมสนุกแลกคูปองชิงโชค ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น  ชั้น 1ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   เวลา 11.00 – 19.00 น.

  11. มีการจับรางวัล ณ ห้อง Fortune Town Live Streaming ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  เวลา 16.00 น. และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง   www.facebook.com/fortunetown  และ ประกาศผลรางวัล เวลา 14.00 น.  ผ่านช่องทาง www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown   ตามรายละเอียดดังนี้   

     ครั้งที่ 1   วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลรางวัลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

     ครั้งที่ 2   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลรางวัลวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

     ครั้งที่ 3   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกาศผลรางวัลวันที่ 1 ธันวาคม 2564  

     ครั้งที่ 4   วันที่ 7 ธันวาคม 2564  ประกาศผลรางวัลวันที่  8 ธันวาคม 2564   

     ครั้งที่ 5   วันที่ 14 ธันวาคม 2564  ประกาศผลรางวัลวันที่ 15 ธันวาคม 2564    

  12. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดในวันที่ถูกจับขึ้นในวันแรกเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

  13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที

  14. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  15. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 17 มกราคม 2565  ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว

  16. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัลมาแสดง ณ วันที่ได้รับรางวัล

  17.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์กิจกรรม  หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 247 3737 ต่อ  0  

 • First Choice มอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Fortune Town Application

          Fortune Town Application มอบสิทธิประโยชน์  เพียงสมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่ 15,000  บาท ขึ้นไป   รับ  Gift Voucher   สตาร์บัคส์ มูลค่า 100.- ฟรี   ตั้งแต่วันนี้ -  30 ตุลาคม  2564

           พร้อมรับสิทธิพิเศษ  4 ต่อ*

  ต่อที่ 1  ผ่อน 0% 3 เดือน 

  ต่อที่ 2  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท  เมื่อผ่อนชำระสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง กับร้านค้าที่ร่วมรายการ   

  ต่อที่ 3  ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน  คะแนนสะสมและรับเครดิตเงินคืน 15%

  ต่อที่ 4  สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลตตินั่ม รับ ดับเบิ้ลแค๊ชแบค รวมสูงสุด 6% สูงสุด 2,500 บาทตลอดรายการ 

   

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่    

  ศูนย์บริการกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์  

  ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

   

  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด  และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

 • ฟอร์จูนทาวน์ ขยายเวลาชวนมาช้อป สนุกสะสมแต้ม แลกของสมนาคุณมากมาย กับ Fortune Town แอปฯ

         ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขยายเวลามอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ  สำหรับสมาชิก “Fortune Town” แอป   สนุกช้อป  สนุกสะสมแต้ม  แลกรับของสมนาคุณมากมาย เพียงช้อปสินค้าในศูนย์ฯ ครบ 100  บาท รับ 1 point  โดยสะสมแต้ม ครบตามกำหนด  สามารถแลกของสมนาคุณ  ดังนี้  

        5 Fortune Point     แลกรับบัตรจอดรถฟรี 4 ชม. 

        50 Fortune Point   แลกรับ Gift Voucher   จากร้าน  Foong Specialty Coffee & Bar  มูลค่า  100  บาท  หรือ

                                   แลกรับ  Gift Voucher   จากร้าน Jungle Cate มูลค่า  100  บาท

       200 Fortune Point   แลกรับ Power Bank 10000 Mah  

       250 Fortune Point   แลกรับบัตรศูนย์อาหาร Food World มูลค่า 200 บาท       

  วันนี้ -  30 พฤศจิกายน 2564  (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

  สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ เคาน์เตอร์ลานกิจกรรม ชั้น 2 หน้าร้าน (Big Camera)

  ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 

  พิเศษ  เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ผ่านทางช่องทาง Chat ของแอพพลิเคชั่น  รับ 10 Fortune Point  ฟรีทันที

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์  

  1. แสดงใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น มูลค่า 100 บาทขึ้นไป (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง)

  2. ไม่สามารถสะสมใบเสร็จฯ ได้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 Account  เท่านั้น

  3.  ใบเสร็จฯ ที่ไม่สามารถร่วมรายการได้

    3.1 การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทุกชนิด

    3.2 การชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต

    3.3 การชำระค่าบริการทางการเงินต่างๆ

    3.4 การจองหรือมัดจำสินค้า

    3.5 การซื้อบัตรเติมเงิน, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบ

    3.6 ใบเสร็จฯ ของเทสโก้โลตัส และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

  4.  ลูกค้ารับ 1 Fortune point จากการซื้อสินค้าในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ทุก ๆ 100 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จฯเศษหลังจากการคำนวณจะถูกปัดลง

  5.  ผู้ได้รับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชม. จะต้องแสดงบัตรจอดรถ ก่อนรับสิทธิ์ทุกครั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 Account  ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 วัน เท่านั้น

  6.  สามารถแสดงใบเสร็จฯ เพื่อรับ Fortune Point  ภายใน  30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

  7.  ศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไข/ยกเลิก คะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่า คะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า / บริการที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  8.  สมาชิก Fortune Town Application สามารถแลกรับของพรีเมี่ยมสูงสุด 2  ชิ้น  ต่อแคมเปญ   เท่านั้น 

  9.  รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ลานกิจกรรม ชั้น 2  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เวลา 11.00-19.00 น.

  10. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้

  11. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ

   

 • Fortune Town ชวนช้อป สะสมแต้ม แลกของสมนาคุณ กับ Fortune Town Application

       ฟอร์จูนทาวน์  ชวนมาสนุกช้อป  พร้อมสะสมแต้ม แลกของสมนาคุณมากมาย กับแอพพลิเคชั่น  “Fortune Town” 

       ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ มอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ  สำหรับสมาชิกแอพพลิเคชั่น “Fortune Town”   สนุกช้อป  สนุกสะสมแต้ม  แลกรับของสมนาคุณมากมาย เพียงช้อปสินค้าในศูนย์ฯ ครบ 100  บาท รับ 1 point  โดยสะสมแต้ม ครบตามกำหนด  สามารถแลกของสมนาคุณ  ดังนี้  

  5 Fortune Point     แลกรับบัตรจอดรถฟรี 4 ชม. 

  50 Fortune Point   แลกรับ Gift Voucher   จากร้าน  Foong Specialty Coffee & Bar  มูลค่า  100  บาท  หรือ

  แลกรับ  Gift Voucher   จากร้าน Jungle Cate มูลค่า  100  บาท

  200 Fortune Point   แลกรับ Power Bank 10000 Mah  

  250 Fortune Point   แลกรับบัตรศูนย์อาหาร Food World มูลค่า 200 บาท       

   

  วันนี้ -  10 สิงหาคม 2564  (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

  สามารถรับสิทธิ์ได้ที่   เคาน์เตอร์ลานกิจกรรม ชั้น 2  หน้าร้าน (Big Camera)  (11.00-19.00 น.) ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 

  พิเศษ  เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ผ่านทางช่องทาง Chat ของแอพพลิเคชั่น  รับ 10 Fortune Point  ฟรีทันที

   

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์  

  1. แสดงใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น มูลค่า 100 บาทขึ้นไป (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง) 

  2. ไม่สามารถสะสมใบเสร็จฯ ได้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 Account  เท่านั้น

  3.  ใบเสร็จฯ ที่ไม่สามารถร่วมรายการได้

    3.1 การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทุกชนิด

    3.2 การชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต

    3.3 การชำระค่าบริการทางการเงินต่างๆ

    3.4 การจองหรือมัดจำสินค้า

    3.5 การซื้อบัตรเติมเงิน, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบ

    3.6 ใบเสร็จฯ ของเทสโก้โลตัส และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

  4. ลูกค้ารับ 1 Fortune point จากการซื้อสินค้าในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ทุก ๆ 100 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จฯ   เศษหลังจากการคำนวณจะถูกปัดลง

  5. ผู้ได้รับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชม. จะต้องแสดงบัตรจอดรถ ก่อนรับสิทธิ์ทุกครั้ง  และสามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 Account  ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 วัน เท่านั้น

  6.สามารถแสดงใบเสร็จฯ เพื่อรับ Fortune Point  ภายใน  30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

  7. ศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไข/ยกเลิก คะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่า คะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า / บริการที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  8. สมาชิก Fortune Town Application สามารถแลกรับของพรีเมี่ยม   สูงสุด  2  ชิ้น  ต่อแคมเปญ   เท่านั้น 

  9. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 10 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ลานกิจกรรม ชั้น 2  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   เวลา 11.00-19.00 น.

  10. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้

  11. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ

   

 • ฟอร์จูนทาวน์ สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีน ให้ 10 fortune Point ทันที

              ฟอร์จูนทาวน์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่   สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีน  เพียงแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน  รับสะสมแต้ม 10 Fortune Point  ฟรีทันที    ตั้งแต่วันนี้ – 30  มิถุนายน 2564   

              ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยในการบรรเทาความรุนแรง และ ป้องกันการแพร่ระบาดได้    รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนไทย  ให้สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้โดยเร็ว   จัดแคมเปญ  “ฟอร์จูนทาวน์สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีน”  ขึ้น ในวันนี้ – 30 มิถุนายน 2564   เพียงท่านแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน   ผ่านช่องทาง Chat  ใน แอพพลิเคชั่น  Fortune Town   รับสะสมแต้มฟรีทันที่  10 Fortune Point  หรือมูลค่า 1,000 บาท  เพื่อสะสมแต้มรับสิทธิ์พิเศษ  ต่าง ๆ ที่ทางศูนย์การค้าจะมอบให้  อาทิ  ใช้แต้มแลกของพรีเมี่ยมสุดพิเศษ   หรือใช้เป็นส่วนลดกับร้านค้าที่ร่วมรายการในแคมเปญที่จะเกิดขึ้นต่อไป    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ลานกิจกรรม  ชั้นศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 

   

 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Fortune Town Live Streaming

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
  “Fortune Town Live Streaming” 
  เมื่อวันที่  28 พ.ค. ที่ผ่านมา 
  มีผู้โชคดีได้รับ 3 รางวัล รวม 6 รายการ


  รางวัล Nintendo Switch Lite จำนวน 1 รางวัล
  1.  Thongkon Noishun


  รางวัล Gundum Speaker จำนวน 3 รางวัล
  1. ศิญามล ส่อวานิชกุล
  2. Nattawat Byst
  3. Saseen Twitty


  รางวัล Surfskate Board จำนวน 2 รางวัล
  1. Green   -  Jiradei Niyomkaew
  2. Orange -  Arahcap Yoida


  เงื่อนไขการรับรางวัล :
  1.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องส่งหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนไปที Inbox ไปที่ Facebook Fortune Town ในการขอรับรางวัล ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564
  2.รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบหรือนำไปซื้อขายหรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที
  4.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดหมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 095 207 9516  ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวน กิน เที่ยว ชม ช้อป จบที่งาน ดีงามพระราม 9 @ ฟอร์จูนทาวน์

         ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ผนึกกำลัง ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก ชมรมเวบคลับไทยแลนด์ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ บางกอกทูเดย์  เปิดลานฟอร์จูนสตรีท (หน้าอาคาร) ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดกิจกรรม “ดีงามพระราม 9 @ ฟอร์จูนทาวน์”  ในวันที่ 1-3 เมษายน นี้  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 พบการออกบูธจำหน่ายของดี เด็ด ดัง ทั้งของอุปโภค บริโภค จากเขาใหญ่และโคราช  จาก “Korat & Khao Yai Select ผู้ประกอบการร่วมใจก้าวไกลไปด้วยกัน” ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ Future Food & Plant Based Foodจากสถาบันอาหาร อาทิ ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มโชคชัย, ครัวบินหลาต้นตำรับอาหารใต้, ประยงค์ผ้าทอมือ, ทุเรียนทรัฟเฟิล, ธัญพืชอัดแท่ง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่พัก จากฟอร์จูนโฮเทลกรุ๊ป  อาทิ โรงแรมฟอร์จูนโคราช   และโรงแรมฟอร์จูนดีพลัส เขาใหญ่  พร้อมชวนช้อปสินค้าดีในสุดพิเศษ จากคนข่าว “Media Fair ครั้งที่ 2”  และร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ไปกับการประกวด “หนุ่มสาวพระนคร ปีที่ 3”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า  80,000 บาท   

        กิน เที่ยว ชม ช้อป จบที่เดียวในงาน“ดีงามพระราม9@ฟอร์จูนทาวน์” 1-3 เมษายนนี้ ณ ลานฟอร์จูนสตรีท (หน้าอาคาร)  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.fortunetown.co.th

  FB : fortunetown

  IG : fortunetown

  Youtube : fortunetown

  Line : @fortunetown

 • ฟอร์จูนทาวน์ จัด Bangkok Job Fair 2021 @ Fortune Town เสริมงาน สร้างคน เสริมโอกาส สร้างรายได้

       ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ผนึกกำลัง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เสริมงาน สร้างคน จัดกิจกรรม “Bangkok Job Fair 2021 @ Fortune Town” ขึ้นในวันที่ 26–27 มีนาคม 2564 บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท (หน้าอาคาร) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ว่างงาน บัณฑิตจบใหม่  ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีโอกาสสมัครงานพร้อมรับการสัมภาษณ์ พบตำแหน่งงานว่างกว่า 5,000 อัตรา จากบริษัทชั้นนำ กว่า 40 บริษัท อาทิ บริษัท ซี.พี.ออลล์  จำกัด (มหาชน)  บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด  เป็นต้น และเพื่อเป็นการเสริมโอกาส สร้างรายได้ ยังมีการฝึกอาชีพ20อาชีพ ตลอด 2 วันฟรี อาทิ การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย, การทำกระเป๋าคล้องคอ, แต่งขวดโหลสวย เค้กกล้วยหอม  บราวนี่ เป็นต้น  เรียนรู้การประกอบธุรกิจแฟรนไชน์ในรูปแบบ Food Truck พบการเสวนาหัวข้อ “ใช้ชีวิตให้มีความสุขในยุคโควิด”  กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รตนวํโส  พระนักเทศน์ชื่อดัง   นอกจากนี้  ยังมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี

       โอกาสมาแล้ว  “Bangkok Job Fair  2021@Fortune Town”   26 – 27 มีนาคม นี้ ลานฟอร์จูนสตรีท  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 766 3901-2  

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนมาก่อร่างสร้างความรู้ Education Days 2021 @ Fortune Town

         ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชวนมาก่อร่าง สร้างความรู้ กับสถาบันการศึกษากว่า 15 สถาบันในโซนการศึกษาในงาน  “Education Days 2021 @ Fortune Town”  พบโปรโมชั่นสุดพิเศษจากสถาบันต่าง ๆ ให้น้อง ๆ ได้เติมความรู้ในสายวิชาการ เสริมทักษะในด้านที่ชื่นชอบ ทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา  ในช่วงปิดเทอม   พิเศษ เพียงแสดงใบเสร็จคอร์สเรียน  3,000 บาท  ตามเงื่อนไขที่กำหนด   รับหมอนผ้าห่ม ฟรี (จำนวนจำกัด)  รับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์กิจกรรม ระหว่างวันที่  24 กุมภาพันธ์  - 10 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น.  บริเวณโซนการศึกษา ชั้น G  ใกล้โรงเรียนดนตรียามาฮ่ารัชดาภิเษก   ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายการตลาด โทร. 02 766 3901-2 

  *เงื่อนไข

  1. แสดงใบเสร็จค่าคอร์สเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 จากสถาบันเสริมทักษะและกวดวิชาในโซนการศึกษา ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าผ้า หมอนผ้าห่ม 1 ใบ ฟรี

  2. ไม่สามารถสะสมใบเสร็จได้

  3. โหลดแอพพลิเคชั่น ฟอร์จูนทาวน์ พร้อมลงทะเบียนสะสมแต้ม 

  4.  รับสิทธิ์ได้ 1 คน / 1 สิทธิ์ (ตลอดการจัดงาน)

  5.  รับสิทธิ์ได้ ณ เคาน์เตอร์กิจกรรม บริเวณโซนการศึกษา  ชั้น G ใกล้โรงเรียนดนตรียามาฮ่า รัชดาภิเษก  ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564 – 10 มีนาคม 2564  เวลา 11.00 – 19.00 น. เท่านั้น

  6. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ฟอร์จูนทาวน์ จัด ตลาดนัดปล่อยของ

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เปิดลานฟอร์จูนสตรีท ให้เหล่าคนมีของ ได้มีสถานที่ปล่อยของ ทั้งสินค้าใหม่ สินค้าแรร์ไอเท็ม ของมือสอง  ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ฯลฯ มาปล่อยของ แลกเปลี่ยน เป็นประจำต่อเนื่องในวันพุธ - ศุกร์  ในงาน  “ตลาดนัดปล่อยของ” ให้เช่าบูธปล่อยของ   โดยเริ่มปล่อยของเป็นประจำในวันทุกวันพุธ-วันศุกร์  เริ่ม 24 ก.พ. นี้  เวลา 10.00 – 21.00 น.   บริเวณ ลานฟอร์จุนสตรีท ศูนย์การค้าฟอรืจูนทาวน์ 

   

  รับสมัครคนปล่อยของ เริ่มลงทะเบียน  

  วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2564

  เวลา : 10.00- 21.00 น

  ได้ที่ https://forms.gle/16jiPba7idfcjWN96

  หมายเหตุ : งดขายอาหาร และเครื่องดื่ม

   

  ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์

  วันอังคารที่  23 กุมภาพันธ์  2564   เวลา : 10.00 น

   ที่  www.facebook.com/fortunetown

   

  อยากหารายได้เสริม พลาดไม่ได้ “ตลาดนัดปล่อยของ”  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 766 3901-2  

 • สะสมครบ 10 Fortune Point รับ Fortune Mask ฟรี

  เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  ฟอร์จูนทาวน์  พร้อมลงทะเบียน รับฟรี  5 Fortune Point    

  วันนี้  - 28 กุมภาพันธ์ นี้ 

  พร้อมสะสมแต้มแลกของพรีเมี่ยมสุดเก๋  จากศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ได้เลย 

  ใบเสร็จทุก ๆ  100 บาท*  รับ 1 Fortune point    

   

  รับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์ฟอร์จูนคลับ ชั้น 4  (หน้าร้านไอทีซิตี้)

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 

   

  *เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. แสดงใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น มูลค่า 100 บาทขึ้นไป (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง) 

  2.  ไม่สามารถสะสมใบเสร็จฯ ได้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 Account  เท่านั้น

  3.   ใบเสร็จฯ ที่ไม่สามารถร่วมรายการได้

  3.1 การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทุกชนิด

  3.2 การชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต

  3.3 การชำระค่าบริการทางการเงินต่างๆ

  3.4 การจองหรือมัดจำสินค้า

  3.5 การซื้อบัตรเติมเงิน, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบ

  3.6 ใบเสร็จฯ ของเทสโก้โลตัส และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

  4.  ลูกค้ารับ 1 Fortune point จากการซื้อสินค้าในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ทุก ๆ 100 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จฯ   เศษหลังจากการคำนวณจะถูกปัดลง

  5.  สามารถแสดงใบเสร็จฯ เพื่อรับ Fortune Point  ภายใน  30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า  

  6.  รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์  2564  ณ บริเวณเคาน์เตอร์ฟอร์จูนคลับ ชั้น 4  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   เวลา 11.00-19.00 น.

  7.  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้

  8.  โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 247 3737 ต่อ 1610

   

 • Media Fair คนข่าวเปิดช็อป ชวนช้อปตลาดแตก

  ฟอร์จูนทาวน์ จับมือ ชมรมเว็บคลับ ไทยแลนด์ จัดงานการกุศล “Media Fair”

  “คนข่าวเปิดช็อป  ชวนช้อปตลาดแตก” เซเลบฯ-ดาราตบเท้าร่วมสร้างสีสัน

   

        ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  จับมือ ชมรมเว็บคลับไทยแลนด์   สำนักข่าวบางกอกทูเดย์  และชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก    จัดงาน  Media Fair  คนข่าวเปิดช็อป ชวนช้อปตลาดแตก   ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ซี่งภายในงานมีการออกร้านของนักข่าวชมรมเว็บคลับไทยแลนด์  กัลยาณมิตร และศิลปินดารา นายแบบ นางแบบ นางงาม  มากมาย  พบกับสินค้าหลากหลาย  อาทิ  เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของที่ระลึก   ของตกแต่ง  ของสะสม  อาหาร   ฯลฯ    

        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ร่วมสนุกมากมาย  อาทิ อ.พรหมญาณ รัตนญาณพิโมกข์ ผู้คิดค้นไพ่พรหมญาณ นำนักพยากรณ์มาทำนายโชคชะตา เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของคณะผู้จัดงาน  พบการประมูลของรักของหวงของ เหล่าเซเลบริตี้ ชื่อดังมากมายในงาน 

   

 • ฟอร์จูนทาวน์ ลดกระหน่ำกันทุกชั้น แจกสนั่นให้สะเทือน “Fortune Town All Zones on Sale”

        ฟอร์จูนทาวน์ จัดส่งโปรโมชั่นส่งท้ายปี กับแคมเปญ “Fortune Town All Zones on Sale” เพียงช้อปสินค้าในศูนย์ฯ  ครบ 500 บาท ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า  130,000  บาท 

       คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์ รองกรรมกรรมผู้จัดการบริหารกองทุนรวมCPTGF  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เปิดเผยว่า  การจัดแคมเปญ “Fortune Town All Zones on Sale” เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายไปพร้อมกับการส่งมอบความสุขในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่   เพียงช้อปสินค้าในศูนย์ฯ ครบ 500 บาท  รับคูปองชิงโชค เพื่อลุ้นรับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท  อาทิ  Macbook Air รุ่น 13 นิ้ว, สมาร์ทโฟน,  สมาร์ทวอทช์,  หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ เครื่องฟอกอากาศ  เป็นต้น  พร้อมรับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชม.  พิเศษสุด สำหรับสมาชิกที่มีแอพพลิเคชั่นฟอร์จูนทาวน์  สะสมแต้ม แลกของพรีเมี่ยมสุดเก๋ 

        สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรม “Fortune Town All Zones on Sale”  ได้  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563   

   

  *เงื่อนไข

  1. แสดงใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น มูลค่า 500 บาท (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง)  รับคูปองชิงโชครายการ Fortune Town All Zones on Sale

  2.สะสมใบเสร็จฯ ได้สูงสุด 2 ใบ/ท่าน /วัน และ ใบเสร็จรับเงินใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น และสามารถรับคูปองชิงโชคได้สูงสุด  5 ใบ/ท่าน /วัน  เท่านั้น

  3. ใบเสร็จที่ไม่สามารถร่วมรายการได้

      3.1  การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทุกชนิด

      3.2  การชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต

      3.3  การชำระค่าบริการทางการเงินต่างๆ

      3.4  การจองหรือมัดจำสินค้า

      3.5  การซื้อบัตรเติมเงิน, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบ

      3.6  ใบเสร็จฯ ของเทสโก้โลตัส และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

  4. พนักงาน ร้านค้าผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์, พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้

  5. ผู้ได้รับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชม. จะต้องแสดงบัตรจอดรถ ก่อนรับสิทธิ์ทุกครั้ง

  6. ลูกค้ารับ 1 Fortune point จากการซื้อสินค้าในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ทุก ๆ 100 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ เศษหลังจากการคำนวณจะถูกปัดลง

  7. ลูกค้าแสดงใบเสร็จที่ซื้อ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563    จะได้รับ Fortune Point คูณสอง 

  8. สามารถแสดงใบเสร็จเพื่อรับ Fortune Point ภายใน  30 วันนับจากที่ซื้อสินค้า  

  9. ศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไข/ยกเลิก คะแนนสะสม หากตรวจสอบแล้วพบว่า คะแนนดังกล่าวไม่ตรงกับยอดการซื้อสินค้า / บริการที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  10. สมาชิก Fortune Town Application สามารถแลกรับของพรีเมี่ยม   สูงสุด  2  ชิ้น  ต่อเดือน   เท่านั้น

  11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  12. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  13. สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น  ชั้น 1, ลานกิจกรรม ชั้น 2   และ  เคาน์เตอร์ฟอร์จูนคลับ  ชั้น 4   ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   เวลา 11.00 – 19.00 น.

  14. กำหนดจับรางวัลวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 

  15. ประกาศผลรางวัลวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ผ่านทาง www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown

  16. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

  17. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที

  18. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  19. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 17 มกราคม 2564 ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว

  20. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัลมาแสดง ณ วันที่ได้รับรางวัล

  21. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดรับสิทธิ์ Fortune Town All Zones on Sale  หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 247 3737 ต่อ 1610   หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown

   

   

   

   

   

 • ฟอร์จูนทาวน์ เปิดตลาดรวมพลคนหลังกล้องมองผ่านเลนส์ “Camera Market 2020”

       ฟอร์จูนทาวน์ จัดโปรดี ส่งท้ายปี ขนกองทัพสินค้าอุปกรณ์กล้องมาให้ช้อป  ทั้งมือหนึ่งมือสอง ในงาน “Camera Market 2020”   

       คุณชัยวัฒน์ เอมวงศ์  รองกรรมกรรมผู้จัดการบริหารกองทุนรวม CPTGF  บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  เปิดเผยว่า   กิจกรรม “Camera Market  2020”  เป็นงานรวมพลคนหลังกล้อง มองหลังเลนส์  จัดขึ้นในวันที่  24 พ.ย. – 3 ธ.ค. 63   บริเวณลานกิจกรรม ชั้น  2  โดยเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  กับร้านค้าโซน Digital Camera จัดกองทัพสินค้าอุปกรณ์กล้องมาให้ช้อปกันในราคาสุดพิเศษ  พร้อมเปิดตลาดส่งต่อ กล้อง เลนส์ มือสอง ไอเท็มเด็ด ของดีมี คุณภาพ   

  พิเศษ กับการเปิดประสบการณ์และเทคนิคการถ่ายภาพ จากเหล่ากูรู  ตลอดทั้งงาน 

  วันที่ 27 – 28 พ.ย. 63   หัวข้อ “เข้าใจกันใหม่ กับการถ่ายภาพ”  โดย Shutter360องศา คุณสยาม ทรัพย์สีทอง และ พี่บ.ก.เค FM99 Mhz 

  วันที่ 30 พ.ย. 63  หัวข้อ “Color Management for Landscape Photography  วิทยากร  Kowit Leela (iGoal IG igoalstories)

  วันที่ 1 ธ.ค. 63    หัวข้อ “Low Light Portrait”  วิทยากร  Panuwat Wiriya จากเพจ  ACTIONVIP

  วันที่  2 ธ.ค. 63   หัวข้อ “Studio Lighting Portrait”  วิทยากรคุณธนาวุธ  ลิ้มพาณิชย์  

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร  02 766 0902    

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนแชะรัว ๆ Fortune Town Lifestyle Show 2020

            ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ Fotoinfo  ชวนเตรียมเลนส์ของคุณให้พร้อม แล้วมาลั่นชัตเตอร์แบบรัว ๆ ไม่มียั้งกับ  15  สาวสุดเซ็กซี่  บนรันเวย์ ในกิจกรรม  “Fortune Town Lifestyle Show 2020”  พร้อมประชันความเซ็กซี่ขี้เล่น ไปกับเหล่าคอสเพลย์ซุปเปอร์ฮีโร่ อีกกว่า 10 ชีวิต   ในวันที่ 31 ตุลาคม นี้  บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท (หน้าอาคาร)  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์    พร้อมชวนร่วมประกวดภาพถ่าย “fortune Sexy Girl” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท พร้อมของรางวัลสุด Exclusive จากแบรนด์ดัง โดยจะประกาศผลในงาน Camera Market  2020 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นี้

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.fortunetown.co.th

  FB : fortunetown

  IG : fortunetown

  Youtube : fortunetown

  Line : @fortunetown

 • ฟอร์จูนทาวน์ จัด ตลาดนัดติดแอร์ (โฮสเตส) Crew Markets @ Fortune Town

  ฟอร์จูนทาวน์จัด Crew Markets @ Fortune Town  ตลาดนัดติดแอร์ (โฮสเตส)  พร้อมแลนดิ้งสินค้าคุณภาพให้เลือกช้อป

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ กลุ่มพนักงานสายการบินต่าง ๆ  จัด Crew Markets @ Fortune Town   ระหว่างวันที่ 16-18  กันยายน 2563   ชวนมาช้อปตลาดนัดติดแอร์ (โฮสเตส)  และเหล่านักบิน   ที่ขนสินค้าคุณภาพดี ราคาสุดพิเศษ มาให้เลือกช้อป  ทั้งเครื่องสำอาง กระเป๋า เสื้อผ้าแฟชั้น   ฯลฯ  รวมถึงอาหารเมนูเด็ด ๆ  มาให้เลือกช้อปแบบจุใจ    พร้อมแลนดิ้งแล้ว  ที่ลานโปรโมชั่น   ชั้น 1 และ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์      

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.fortunetown.co.th

  FB : fortunetown

  IG : fortunetown

  Youtube : fortunetown

  Line : @fortunetown

 • Cityscape @ Fortune Town

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ FOTOINFO จัดกิจกรรมถ่ายภาพ Cityscape @ Fortune Town   

   

  จัดกิจกรรมรวมพลคนมือโปร  ร่วมฟังบรรยาย และ Work shop  ถ่ายภาพจริง

  • วันที่ 14 กันยายน 2563
  • Live สด 18.00 - 19.00 น. เทคนิคอุปกรณ์ Cityscape โดย คุณอิสระ เสมือนโพธิ์  คุณปิยะฉัตร แกหลง  พีร วงษ์ ปัญญา

   

  • วันที่ 19-23 กันยายน 2563
  • ร่วมฟังบรรยาย และ Workshop ถ่ายภาพจริง โดย อิสระ เสมือนโพธิ์

  (เฉพาะลูกค้าประกันศูนย์แคนนอน (ไทยแลนด์) จำกัดเท่านั้น)​

   

  • วันที่ 28 กันยายน 2563
  • Live สด 18.00 - 19.00 น. อบรมโพเซสไฟล์ Cityscape โดย ปิยะฉัตร แกหลง

   

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : @fotoinfo

   

  ติดตามความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ที่ www.fortunetown.co.th

  FB : fortunetown

  IG : fortunetown

  Youtube : fortunetown

  Line : @fortunetown

   

 • โหลด Fortune Town Application ปุ๊บ...ใช้ปั๊บ...รับเพียบ

       ฟอร์จูนทาวน์ เปิดให้ดาวน์โหลด Fortune Town Application อำนวยความสะดวกลูกค้า พร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมาย

       ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  มอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ ส่งถึงมือเพียงแค่ดาวน์โหลด Fortune Town Application  รับข้อมูล ข่าวสาร  โปรโมชั่น ของร้านค้าในศูนย์ฯ ได้ก่อนใคร พร้อมคูปองส่วนลด และ การสะสมแต้ม (Fortune point) แลกสมนาคุณสุด Exclusive หรือใช้แทนเงินสดได้ เปิดให้ดาวน์โหลด FortuneTown Application แล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS รับปากการักษ์โลกฟรี (จำนวนจำกัด) พิเศษเมื่อช้อปสินค้าครบ 100.- ขึ้นไป  รับสิทธิ์อัพเกรด เป็น Fortune Member Club เพียงถ่ายรูปใบเสร็จส่งผ่านช่องทางแชท รับ Fortune Mask  (จำนวนจำกัด) ฟรี พร้อม 5 ฟอร์จูนพ้อยท์ ทันที ตั้งแต่วันนี้ – 24 ธันวาคม 2563  รับสิทธิ์ได้ที่ เคาน์เตอร์ฟอร์จูนคลับ ชั้น 4 (ใกล้ร้านไอทีซิตี้) ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 247 3737 ต่อ 1610

   

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. แสดงใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น มูลค่า 100 บาทขึ้นไป (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง) 

  2. ไม่สามารถสะสมใบเสร็จได้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 คน/1 สิทธิ์/1 Account เท่านั้น

  3. ใบเสร็จที่ไม่สามารถร่วมรายการได้

      3.1 การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทุกชนิด

      3.2 การชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต

      3.3 การชำระค่าบริการทางการเงินต่างๆ

      3.4 การจองหรือมัดจำสินค้า

      3.5 การซื้อบัตรเติมเงิน, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบ

      3.6 ใบเสร็จฯ ของเทสโก้โลตัส และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

  4. ลูกค้ารับ 1 Fortune point จากการซื้อสินค้าในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ทุก ๆ 100 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ   เศษหลังจากการคำนวณจะถูกปัดลง

  5. รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 24 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณเคาน์เตอร์ฟอร์จูนคลับ ชั้น 4  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   เวลา 11.00-19.00 น.

  6. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสิรมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้

  7. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 247 3737 ต่อ 1610 

   

    

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนยกขบวนมาเป็นก๊วน ชวนเรียนเป็นแพ็ค Education Day 2020 @ Fortune Town

        ปิดเทอมนี้ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ร่วมกับสถาบันการศึกษา 14 สถาบันในโซนการศึกษา จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ เสิร์ฟในงาน  Education Day 2020 @ Fortune Town   ยกขบวนมาเป็นก๊วน  ชวนเรียนเป็นแพ็ค  พิเศษสุด เพียงแสดงใบเสร็จคอร์สเรียน  3,000 บาท  ตามเงื่อนไขที่กำหนด  รับถุงผ้า Fortune Town  (จำนวนจำกัด) ผลงานศิลปะที่ผ่านการรังสรรค์จิตนาการผ่านภาพลายเส้น จากน้อง ๆ กลุ่มเด็กพิเศาและบุคคลออทิสติก  ที่อยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของมูลนิธิออทิสติกไทย  รับสิทธิ์ได้ที่เคาน์เตอร์กิจกรรม ระหว่างวันที่  25 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น.     บริเวณโซนการศึกษา  ชั้น G  ใกล้โรงเรียนดนตรียามาฮ่ารัชดาภิเษก   ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์โทร. 02 766 3900-2 หรือ www.fortunetown.co.th

 • ฟอร์จูนทาวน์ ขนกองทัพ ของเล่นของสะลม จัด HobiToy Festa @ Fortune Town

      ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับร้านค้าโซน Hobby & Toys จัดกิจกรรม “HobiToy Festa @ Fortune Town” ในวันที่ 24–30 มกราคม 2563 ขนกองทัพของเล่นของสะสมการ์ดเกม ไอเท็มเด็ด ๆ มาให้เลือกชม ช้อป กันอย่างจุใจ ทั้งโมเดล ฟิกเกอร์ โปสการ์ด ตุ๊กตา กระเป๋า พวงกุญแจ ฯลฯ บริเวณทางแยกโปรโมชั่น ชั้น 3, 4 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ พิเศษสุด 25 ม.ค.นี้ พบนักพากย์การ์ตูนชื่อดัง น้าต๋อย เซมเบ้ ที่จะมาพากย์การ์ตูนให้ชมกันสด ๆ พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังสนุก ๆ ให้ได้ฟังกัน  นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันการ์ดเกม เกมสุดมันของคนรุ่นใหม่ “Fighter Road & Buddy’s Route by หมูการ์ดเกม” ในวันที่ 25-26 มกราคมนี้ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

      พลาดไม่ได้กับกิจกรรม “Hobitoy Festa @ FortuneTown” ในวันที่ 24-30 มกราคม 2563 บริเวณทางแยกโปรโมชั่น ชั้น 3, 4  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  

 • ฟอร์จูนทาวน์ ส่งความสนุก จัด Kid’s Fun Games 2020 @ Fortune Town

        ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เปิดลานฟอร์จูนสตรีท  ขนกองทัพกิจกรรม จัดส่งความสนุก “Kid’s Fun Games 2020 @  Fortune Town”  ให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกกับซุ้มเกมรับของรางวัลมากมาย พร้อมบุกตะลุยบ้านบอลยักษ์  นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีให้น้อง ๆ ได้แสดงความสามารถ ร้อง เล่น เต้น แสดง จากนิตยสาร IM MAG FASHION KIDS (NNC mo.)  พิเศษสุดพบ “น้องเพลง” (น้องจริงใจ) ในกิจกรรม อิม แม็ก แอนด์ เดอะ เฟค  จากภาพยนตร์ Comedy สุด Hot ของปี 2019  “ตุ๊ดซีส์แอนด์เดอะเฟค” 

         ตะลุยความสนุกในวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม นี้  “Kid’s Fun Games 2020 @  Fortune Town” บริเวณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนมอบของขวัญทำด้วยใจให้ด้วยรัก Art Handmade for Gift @ Fortune Town

      ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ชวนหาของขวัญสุดพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ กับงาน “Art Handmade for Gift @ Fortune Town”  วันนี้ – 29 ธันวาคม นี้  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.   บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดยร่วมกับนักเรียน นักศึกษา  และศิลปินอิสระ ที่พร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษ  ผ่านผลงานศิลปะการวาดภาพเหมือน ที่ดึงเอกลักษณ์ของบุคคลถ่ายทอดผ่านลายเส้น พร้อมสินค้า Handmade ให้เลือกช้อป  ถือเป็นของขวัญสุดพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก โดยรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์    

 • ฟอร์จูนทาวน์ จัดแคมเปญส่งท้ายปี Gift for you 2019 @ Fortune Town ช้อปครบ 300 บาท ลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

     ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ฉลองส่งท้ายปี  จัดแคมเปญ Gift for You 2019 @ Fortune Town  ชวนช้อปฟิน กับร้านค้าในศูนย์ฯ  ลดสูงสุด 50%    ช้อปครบ 300 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง  พร้อมรับคูปองชิงโชคลุ้นรับของขวัญปีใหม่  มูลค่ารวมกว่า 50,000  บาท  อาทิ  Gift Card, ตุ๊กตาหมีสูง 1.5 เมตร   ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคมนี้

   จุดรับสิทธิ์  : 2  จุดคือ  
     1. ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
     2. เคาน์เตอร์กิจกรรมทางแยกชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์
      1. แสดงใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น มูลค่า 300 บาท (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง)  รับคูปองชิงโชครายการ Gift for You 2019 @ Fortune Town
      2. สะสมใบเสร็จฯ ได้สูงสุด 2 ใบ/ท่าน /วัน และ ใบเสร็จรับเงินใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น และ สามารถรับสิทธิ์แลกคูปองสูงสุด 3 ใบ/ท่าน/วันเท่านั้น
      3. ใบเสร็จที่ไม่สามารถร่วมรายการได้
           3.1 การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทุกชนิด
           3.2 การชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต
           3.3 การชำระค่าบริการทางการเงินต่างๆ
           3.4 การจองหรือมัดจำสินค้า
           3.5 การซื้อบัตรเติมเงิน, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบ
           3.6 ใบเสร็จฯ ของเทสโก้โลตัส และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
      4.ผู้ได้รับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชม. จะต้องแสดงบัตรจอดรถ ก่อนรับสิทธิ์ทุกครั้ง
      5. พนักงาน ร้านค้าผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์, พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
      6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
      7. สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1และ เคาน์เตอร์กิจกรรมทางแยกชั้น 3   ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   เวลา 11.00-20.00 น.
      8. กำหนดจับรางวัลวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
      9. ประกาศผลรางวัลวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown
      10.ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
      11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที
      12. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
      13. ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30 -18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว
      14. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัลมาแสดง ณ วันที่ได้รับรางวัล

      โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดรับสิทธิ์  Gift for You 2019 @ Fortune Town หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 247 3737 ต่อ 4003 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown

 • ฟอร์จูนทาวน์สนับสนุนผลงานศิลปินไทย Thailand Designer Toy@ Fortune Town

         พบการรวมตัวของศิลปินนักออกแบบของเล่น ชาวไทย  ในงาน  “Thailand Designer Toy @ Fortune Town”  ที่เกิดจากความร่วมมือของศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ และ บริษัท หยินหยาง การ์ตูน จำกัด    ที่จัดขึ้น บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2   ในวันที่  30 พ.ย. – 1 ธ.ค. นี้    ภายในงานจะพบกับ ผลงานศิลปะ  งานออกแบบบ   ของเล่นของสะสม กว่า100 ผลงาน  ของเหล่า Designer Toy คนไทย  นอกจากนี้ ยังมีการเวิร์คช้อปสอนพื้นฐานการปั้น และ ลูกค้าที่ซื้อโมเดลภายในงานสามารถลงสีได้ฟรี 

         ร่วมสนับสนุนผลงานศิลปินไทยได้ในงาน“Thailand Designer Toy @ Fortune Town” 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. นี้ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  

 • ฟอร์จูนทาวน์พารำลึก ย้อนอดีตนิยายภาพไทยเล่มละบาท ณ ฟอร์จูนทาวน์

         ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดกิจกรรม “ย้อนอดีตนิยายภาพไทยเล่มละบาท ณ ฟอร์จูนทาวน์” ในวันที่ 27 – 30 พ.ย. นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เสิร์ฟให้เต็มอรรถรส กับนิทรรศการ นิยายภาพไทยในตำนาน ที่อยู่คนไทยมานานกว่า 60 ปี เนื้อหาเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ นิทานพื้นบ้าน จักร ๆ วงศ์ๆ เจ้าหญิงเจ้าชาย รวมถึง ภูติผีปิศาจ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงศิลปะเปเปอร์มาเช่ ของคาแรคเตอร์การ์ตูนไทยในอดีต พร้อมมีสินค้า ของเล่น ของสะสม ของหายาก มาให้เลือกช้อป พร้อมสนุกกับตู้ไข่หมุน กาชาปอง พิเศษสุด ในวันที่ 28 – 29 พ.ย.62 พบการเสวนา ของเหล่า นักเขียน นักสะสม และนักทำของเล่น การ์ตูนเล่มละบาท ชื่อดัง อาทิ คุณโต๊ด โกสุมพิสัย, ชาตรี สังวรศิลป์ อรรถกฤตย์ จีนมหันต์ หรือ ป๋า X เป็นต้น
         ร่วมย้อนเวลาไปกับ “ย้อนอดีตนิยายภาพไทยเล่มละบาท ณ ฟอร์จูนทาวน์” วันที่ 27- 30 พ.ย. นี้ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

 • ฟอร์จูนทาวน์ ระเบิดความสนุกสัมผัสเทศกาลแห่งดินแดนปลาดิบ Pop of Japan 6th by Fortune Town

        ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดกิจกรรมสุดป๊อปส่งท้ายปี  Pop of Japan 6th by Fortune Town 17 พ.ย.  นี้ ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ระเบิดความสนุกสีสันแห่งฤดูร้อนในดินแดนปลาดิบ สัมผัสเทศกาลดอกไม้ไฟกับกิจกรรมสุดประทับใจมากมาย อาทิ   Meet & Greet กับ Yuegene Fay คอสเพลเยอร์ไทยที่ถูกกล่าวขานในระดับโลก   ใกล้ชิดกับเหล่าศิลปินไอดอลไทยอินเนอร์ป๊อบ อย่าง ไอดอลแห่งโลกรัตติกาล Black Dolls, ไอดอลที่มาพร้อมความสดใสสนุกสนาน Daisy Daisy และ ไอดอลน้องใหม่ของวงการ  Secret12  มันส์ต่อเนื่องกับ Pop Cover Dance และ  เพลงอนิเมะ Mix Anisong จาก DJ Nutty  พร้อมชมการประกวดคอสเพลย์  2 รุ่น  2 สไตล์  รุ่นเยาวชน  อายุ 5-12 ปี  และ  รุ่นทั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป  

        หากคุณเป็นคนสไตล์ป๊อป ห้ามพลาด  “Pop of Japan 6th by Fortune Town”   17 พ.ย. นี้  บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

 • ฟอร์จูนทาวน์ จัด “Fortune Town Tattoo Contest 2019” ชิงชัยความเป็นหนึ่ง ศึกแห่ง สัก (ศักดิ์) ศรี

          ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  เปิดสังเวียน ลานฟอร์จูนสตรีท   ระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรี จัด“Fortune Town Tattoo Contest  2019”  ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562 กับการแข่งขันประชันรอยสัก 14 ประเภท  อาทิ  Small Job color (ผลงานภาพสี ทุกแนว ขนาดไม่เกิน  12 X 12 ซ.ม.),  Black & Gray (ภาพขาว-ดำ),  Realistic (ผลงานภาพเสมือนจริงดูมีชีวิต)  เป็นต้น  เพื่อชิงชัยความเป็นหนึ่งแห่งศิลปะบนเรือนร่าง   โดยการตัดสินจากคณะกรรมการที่มีฝีมือจัดจ้านในวงการงานสัก

          นอกจากนี้ยังมีการบริการสัก เจาะ จากร้านดัง ในราคาสุดพิเศษ พร้อมพบรอยสักพริ้ตตี้สาวสวย และเน็ตไอดอล ร่วมชมความเท่ของกลุ่มรถฮาร์เล่ย์เดวินสัน

 • ฟอร์จูนทาวน์ จัดแสดงงานศิลปะ ราศีศิลป์ ร.ศ. ๒๓๘ ภาคสุดท้ายนักษัตร

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  จับมือ  กลุ่มศิลปิน  “สื่อศิลป์สร้างสุข”  จัดนิทรรศการ  “ราศีศิลป์ ร.ศ. ๒๓๘ ภาคสุดท้ายนักษัตร” ในวันที่ 25 ตุลาคม นี้  ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   พบการแสดงผลงานภาพวาด ภาพถ่าย งานประติมากรรม จากสื่อมวลชน และศิลปินชื่อดังมากมาย   ภายใต้แนวคิด  “ภาพความรักสัตว์ต่าง ๆ”   เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการทารุณในสัตว์   

  โดยภายในงานพบกันศิลปินชื่อดัง จากแวดวงศิลปะ  และสื่อมวลชน มากมายในงาน อาทิ   อาจารย์สมชาย   วัชระสมบัติ  ศิลปินอาวุโสอิสระ   อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ  อดีตนายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย  คุณศศินา วิมุตตานนท์ (ประกาศข่าวชื่อดังช่อง 7 HD) คุณสุภาพชาย บุตรจันทร์ (ผู้ประกาศข่าว)  คุณจิรายุ ตันตระกูล   (ดาราดังจากช่อง 3)

  นอกจากนี้ยังมีการแสดงลำตัดจากคุณแม่ ศรีนวล คณะหวังเต๊ะ ศิลปินแห่งชาติ และบอดี้เพ้นท์  รวมถึงการจำหน่ายสินค้าของศิลปิน ดาราต่าง ๆ   ที่เข้ามาร่วมงาน  โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย  

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์สนุกได้ทั้งครอบครัว Museum Dinosaur Season3 @FortuneTown

  มันส์รับปิดเทอม สนุกได้ทั้งครอบครัว ที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์กับกิจกรรมท่องโลกไดโนเสาร์สุดหรรษา Museum Dinosaur Season 3 @FortuneTown   อาทิ ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลองสูงกว่า 5เมตร ที่หาดูได้ยาก , สัมผัสทีเร็กซ์ ราชาแห่งไดโนเสาร์ อย่างใกล้ชิดใน T-Rex Alive Show   

  พิเศษ** น้องหนูอายุ 4-12 ขวบร่วมสวมบทบาทเป็นนักผจญตัวน้อยตะลุยฐาน ทำภารกิจสุดยิ่งใหญ่ เพียงช้อปครบ 300 บาท ในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  (เงื่อนไขตามที่กำหนด) รับสิทธิ์เล่น 4 ฐานกิจกรรมMuseum Dinosaur  ฟรี! อาทิ ฐาน Fossil Hunter  ขุดหาฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่สูญพันธ์ไปกว่า 66 ล้านปี  , Dinosaur Skelton ประกอบโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลอง ฯลฯ

  รอบการแสดง T-Rex Alive Show (เปิดให้ชมฟรี)
  แสดงเฉพาะวันที่ 25-27 ต.ค. 62 ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ชั้น 1
  รอบที่ 1 : 14.00-14.15 น.
  รอบที่ 2 : 15.00-15.15 น.
  รอบที่ 3 : 16.00-16.15 น.
  รอบที่ 4 : 17.00-17.15 น.
  รอบที่ 5 : 18.00-18.15 น.
  รอบที่ 6 : 19.00-19.15 น.


   4 ฐานกิจกรรม Museum Dinosaur ดังนี้
  ฐาน 1  :    Fossil Hunter เติมจินตนาการ ขุดหาฟอสซิลของไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ที่สูญพันธ์ไปกว่า 66 ล้านปี
  แนะนำ “แต่งกายชุดรัดกุม เกลี่ยทรายเบาๆ อย่าสะบัด เจอฟอสซิลแน่นอน”
  ฐาน 2  :  Dinosaur Skeleton ฝึกประกอบโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลอง
  แนะนำ “จดจำโครงกระดูกไดโนเสาร์แต่ละพันธุ์ให้แม่น แล้วลุยเลย”
  ฐาน 3  :  Fossilization กิจกรรมทำฟอสซิลจำลองที่ระลึก
  แนะนำ  “เลือกชิ้นส่วนของซากฟอสซิลที่ชอบนะคะ”
  ฐาน 4  :    Dig it Up! ฟอสซิลไดโนเสาร์จำลองขนาดเล็ก
  แนะนำ  “ใจเย็น มือนิ่ง ค่อยๆ กะเทาะ นึกโครงไดโนเสาร์ไว้ในหัว เท่านี้ ไม่ยากเลย”

  เงื่อนไข
  1.แสดงใบเสร็จรับเงินมูลค่า 300 บาท (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง) ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น  
  2. ใบเสร็จรับเงินใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น   และสามารถสะสมใบเสร็จรับเงินได้ไม่เกิน 2 ใบ/สิทธิ์/คน
  3. ผู้รับสิทธิ์ได้รับคูปองกิจกรรม Museum Dinosaur 1 ใบ/สิทธิ์/คน   
  4.  นำคูปองฯ ร่วมกิจกรรมฐานได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2562
     (ฐานเล่นได้เวลา 11.00-19.30 น. ยกเว้นวันที่ 25,26 ต.ค. งดเวลา 13.00-15.00 น.) ปิดรับคูปองรอบสุดท้ายเวลา 19.00 น.
  5. ผู้รับสิทธิ์เล่นฐานต้องอยู่ในอายุ 4-12  ปี  
  6. รับสิทธิ์และตรวจสอบการเล่นฐานได้ที่บูทกิจกรรม Museum Dinosaur Season 3 @FortuneTown ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เวลา  10.00-19.00 น.

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรม Dinosaur Camp@FortuneTown รุ่นที่ 3  ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ คุณประสิทธิ์  Tel. 02 766 3900 – 2, 02 247 3737, 086 066 6199  หรือ IB เข้ามาที่ FaceBook :FortuneTown

    • ประกวดดนตรีอะคูสติก ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา Fortune Town Acoustic Contest 2019

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ มิวสิคมูฟค่ายคนดนตรีคุณภาพ เปิดเวทีบ่มเพาะประสบการณ์ทางดนตรี ขอเชิญน้องๆ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา  และอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี อะคูสติก  Fortune Town Acoustic Contest 2019 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  1.แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รุ่น
  1.1รุ่นระดับมัธยมศึกษา โดยผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 18 ปี
  1.2 รุ่นระดับอุดมศึกษา โดยผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 23 ปี
  2. สมาชิกวงดนตรีไม่เกิน 5 คน   รวมทั้งนักดนตรีและนักร้องนำ มีชื่อวงพร้อม
  3.ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยมีผลงานเพลงหรืออยู่ค่ายเพลง หรือที่ทำเพื่อหารายได้มาก่อน
  4.ผู้เข้าประกวดต้องสังกัดวงดนตรีวงเดียวเท่านั้น
  5.ผู้เข้าประกวดที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 รุ่นต้องสามารถร่วมการแข่งขันดนตรีและขึ้นรับรางวัลได้ ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในวันที่ 19 ต.ค. 62  และระดับอุดมศึกษาในวันที่ 20 ต.ค. 62

  เพลงที่ใช้ในการสมัคร
  ให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records เท่านั้น จำนวน 1 เพลง โดยเป็นเพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ หรือ ดัดแปลง (RE ARRANGE) (สามารถดูเพลงได้ที่ YouTube : Muzik Move, Boxx Music และ Me Records)หรือ เพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ซึ่งไม่เคยนำใช้ในการประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยมีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ หรือไม่ถูกออกวางจําหน่าย ถูกเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงใดๆ

  ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
  1.กรอกเอกสารใบสมัครการส่งผลงานเข้าประกวดแบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2kvYk5x
  2.ส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอการแสดงสด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  2.1.กรอกข้อมูลเอกสารใบสมัครออนไลน์ให้เรียบร้อยครบถ้วน
  2.2.แนบไฟล์คลิปวิดีโอการแสดงสด หรือ Share Link โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ (เช่น Google Drive, Dropbox, YouTube, etc.) โดยคลิปวิดีโอที่ใช้ในการสมัครต้องเห็นสมาชิกทุกคนไม่มีการตัดต่อ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
  3.ในกรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2m1h0L3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครมาได้ที่E-Mail : event.fortune62@gmail.com

  กำหนดการประกวดวงดนตรี
  1.รอบคัดเลือก เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น.
  2.ประกาศผลรอบคัดเลือก  วันที่ 7 ตุลาคม 2562  โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจากคลิปวิดีโอ ที่ส่งมาทั้งหมดจํานวน 20 วง แบ่งเป็นรุ่นระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 วง และรุ่นระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 วง ประกาศผ่านทางเว็บไซต์  www.fortunetown.co.th และ FB Page : Fortunetown
  3.คัด Social Popular Vote : ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2562 ร่วมโหวตคลิปวิดีโอ ของทั้ง 20 วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกผ่านทาง FB Page : Fortunetown เพื่อรับทุนการศึกษาพิเศษทันทีจํานวนรุ่นละ 1 วง (ปิดโหวต วันที่ 17  ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.)  โดยเกณฑ์การตัดสิน Social Popular Vote พิจารณาการกด Like, Love, Haha, Wow และ Share ในวิดิโอการแสดงที่ขึ้นโพสท์ใน FB Page : Fortunetown เท่านั้น (คะแนน  Like, Love, Haha, Wow = 1 คะแนน, Share = 3 คะแนน)
  4.ประกาศวงที่ได้รางวัล Social Popular Vote ในแต่ละรุ่น ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น.
  5. Workshop : วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้เข้าร่วม Workshop รับฟังคำแนะนำจาก ทางคณะกรรมการ พร้อมจับฉลากลำดับการขึ้นแสดงของรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562   เวลา 13.00 – 16.00 น. ห้องสัมมนา ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
  6.รอบชิงชนะเลิศมี 2 วัน ดังนี้
  6.1 ระดับมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 วง
  6.2 ระดับอุดมศึกษา วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 จำนวน 10 วง
  7.ประกาศผลวันรอบชิงชนะเลิศทันที คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

  รายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

  (วงที่เข้าประกวดทั้ง 2 รุ่นใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันแบบเดียวกัน)
  1.รอบชิงชนะเลิศแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้
  •    วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 วง
  •    วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จำนวน 10 วง
  2. ทำการแสดงสดจำนวน 2 เพลง มีเวลาการแสดง 15 นาที
  3.เพลงที่ใช้ในการแสดงรอบชิงชนะเลิศจำนวน 2 เพลง โดยต้องเป็นเพลงเดียวกันกับตอนที่ใช้สมัครจำนวน 1 เพลง และเลือกเพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records หรือเป็นเพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง อีกจำนวน 1 เพลง *** หมายเหตุ : อนุญาตให้ใช้เพลงที่สร้างสรรค์หรือแต่งเองได้เพียง 1 เพลงเท่านั้น
  4.ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด
  5.วงที่เข้าประกวดดนตรี ต้องมาลงทะเบียนรายงานตัวเวลา11.00 น .เพื่อเตรียมความพร้อม (หากไม่มาทำการรายงานตัวคณะกรรมการจะพิจารณาถือว่าสละสิทธิ์)
  6.ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียน, นักศึกษา, บัตรประชาชน, ใบขับขี่ หรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อการยืนยันตัวตน หากไม่นำมาแสดงกรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน
  7.ในระหว่างการประกวดหากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกติกาที่กำหนดไว้ทางคณะกรรมการสามารถพิจารณาตัดสิทธิ์การแข่งขันได้ทันที
  8.วงที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้จะถือว่าสละสิทธิ์

  เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
  •    พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางดนตรี
  •    พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
  •    พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกบนเวที
  คณะกรรมการตัดสินเป็นตัวแทนจากค่ายเพลง ศิลปิน นักดนตรีคุณภาพ

  รายชื่อกรรมการตัดสิน
  1.คุณสุดเขต จึงเจริญ  (เอก) วง Season Five
  2.คุณจรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ (บิว)  ศิลปินและผู้ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก รายการ The Voice Thailand Season 3
  3.คุณปวีร์ คชภักดี  (โอ)  O-Pavee
  4.คุณพงศ์นิตินัย วณีสอน (หนุ่ม) วง Hum  รางวัลการประกวด ระดับมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
  •    รางวัลชนะเลิศ                   ทุนการศึกษา         15,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา          8,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา           5,000 บ.
  •    รางวัลชมเชย 7 รางวัล          ทุนการศึกษา รางวัลละ 1,500 บ.
  •    รางวัล Social PopularVote ทุนการศึกษา         1,500 บ.

  รางวัลการประกวด ระดับอุดมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
  •    รางวัลชนะเลิศ         ทุนการศึกษา              15,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา      8,000 บ.
  •    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา      5,000 บ.
  •    รางวัลชมเชย 7 รางวัล            ทุนการศึกษา รางวัลละ   1,500 บ.
  •    รางวัล Social Popular Vote   ทุนการศึกษา           1,500 บ.

  หมายเหตุ
  •    คำตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
  •    ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและข้อรับรองซึ่งแนบท้ายใบสมัครนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
  •    เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (วงที่ได้รางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัลเท่านั้น)

  ติดต่อสอบถาม
  ส่วนงานกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
  โทร. : 02 766 3900-2, 02 247 3737 ต่อ 3045 , 083 989 1463 (คุณพัฒน์)
  Line ID: multifortune01 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนดูสัตว์แปลกบุก กลางกรุง Exotic Pets Show 2019@Fortune Town

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ขอเชิญคนรักสัตว์และผู้สนใจเที่ยวงาน Exotic Pets Show 2019@Fortune Town วันที่ 8-12 สิงหาคมนี้ ปรากฏการณ์สัตว์แปลกบุก!กลางกรุง พบกับความอัศจรรย์ของสัตว์สายพันธุ์ชนิดพิเศษ  สุดแสนประหลาด ซ่อนเร้นความสวยงาม จากทุกมุมโลก ตื่นตาไปกับความเป็นที่สุด อาทิ แมงมุมตัวใหญ่ที่สุดในไทย  ไก่ชนแคระเล็กที่สุดในโลก ไก่หางยาวที่สุดในโลก ปลากัดลายธงชาติที่ชื่อสร้างเสียงให้ประเทศ ฯลฯ  และ ประทับใจกับความวาไรตี้ ที่พร้อมมอบให้คุณ อาทิ การถ่ายแบบจากนางแบบสุดเซ็กซี่เคียงคู่สัตว์โลกน่ารัก เป็นต้น 

  พลาดไม่ได้ กับกิจกรรมสุดพิเศษ  8-12 สิงหาคมนี้  ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และลานกิจกรรมชั้น 2  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ดูข้อมูลเพิ่มได้ที่  www.fortunetown.co.th และ Facebook.com/fortunetown

   

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์จัดกิจกรรมเอาใจคนรักเสียง มหกรรมเครื่องเสียงกลางเมือง Season of the sound 2019

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ The Wave Online จัดมหกรรมเครื่องเสียงกลางเมือง “Season of the sound 2019” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่  4  ในระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายนนี้ บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ภายในงานพบกับการจำหน่ายเครื่องเสียงและอุปกรณ์เสริม ทั้งรูปแบบอนาล็อกและดิจิตอลคุณภาพมากมาย  พิเศษกิจกรรมที่คนรักเสียงไม่ควรพลาด อาทิ การจัดแสดงชุดเครื่องเสียงสำหรับการก้าวเข้าสู่การเล่นระบบไฟล์เพลงสำหรับมือใหม่ จาก Music File Lover Club , เทคโนโลยี Hi Res Audio และแผ่นเสียงเพลงไทยที่หายากและแพงที่สุดในประเทศที่พร้อมเปิดฟังด้วยชุดเครื่องเสียงย้อนยุค  

  คนรักเครื่องเสียงห้ามพลาด “Season of the sound 2019” สีสันของเครื่องเสียง 6-9  มิถุนาย บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 766 3900, 02 766 3902 หรือดูข้อมูลที่ www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  Fanpage : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line ID : @FortuneTown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชวนเที่ยวงาน Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town


  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมสร้างเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ให้เด็กน้อย ด้วยการเนรมิตลานฟอร์จูนสตรีท ให้เป็นบรรยากาศแฟนตาซี ในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 กับงาน " Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town" อัศจรรย์ไปกับคณะโบโซ่ สนุกหรรษา ณ บ้านบอลยักษ์  ชมการแสดงดนตรี ร้อง เต้น รำ จากโรงเรียนต่างๆ  พร้อมตะลุยสุดเหวี่ยงไปกับฐานซุ้มเกมเพื่อรับของรางวัลมากมาย  และของที่ระลึกจากบูธผู้ร่วมจัดงาน  ฟรี! ตลอดงาน

  ร่วมสนุกแบบแฟนตาซี วันเด็กแห่งชาติ 2562 พร้อมกัน ในวันที่ 12 มกราคมนี้ เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เดินทางมางานแสนสะดวก เพียงนั่งรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • First Choice มอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก Fortune Town Application
 • ฟอร์จูนทาวน์ ขยายเวลาชวนมาช้อป สนุกสะสมแต้ม แลกของสมนาคุณมากมาย กับ Fortune Town แอปฯ
Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved