News
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก เคมเปญ Gift for You 2018 @ Fortune Town

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก เคมเปญ Gift for You 2018 @ Fortune Town

ผู้โชดดีจากเคมเปญ มี 12 รายการ จำนวน 31 รางวัล ดังนี้


รางวัลที่ 1    Huawei P20 Pro  จำนวน 1 รางวัล  ได้แก่
คุณเศรษฐสิริ ประยูรพัฒนฉัตร  095 589 XXXX

รางวัลที่ 2     Microsoft Tablet Surface GO
จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
คุณเพ็ญพิชชา วงษ์ถ้วยทอง 098 817 XXXX

รางวัลที่ 3    สมาร์ททีวี   TOSHIBA ขนาด 49 นิ้ว
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณปรเมศวร์ รัตนพันธ์ 089 454 XXXX
คุณคมสัน ศิริโฆษิตยางกูร 080 460 XXXX
คุณธีรภัทร ครุฑวงศ์ 091 724 XXXX

รางวัลที่ 4   ตู้เย็น 1 ประตู PANASONIC รุ่น  NR-AH148R
จำนวน 2 รางวัล  ได้แก่
คุณสุรเดช เชิดชูอัศวพงศ์ 089 667 XXXX
คุณไพวัน สุทธิผล 085 931 XXXX

รางวัลที่ 5    DJI Osmo Mobile 2  ไม้กันสั่นของสมาร์ทโฟน
จำนวน 2 รางวัล  ได้แก่
คุณวิไลลักษณ์ ยวงทอง 081 440 XXXX
คุณประถมพงศ์ บังเกิดสุข  084 878 XXXX

รางวัลที่ 6    SHARP เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FP J30TA
จำนวน 2 รางวัล  ได้แก่
ฃคุณภัณฑิกา จุนเจือดี 086 392 XXXX
คุณสุเมธ กรีโส 086 821 XXXX

รางวัลที่ 7    TOSHIBA กะทะไฟฟ้ารุ่น HGN -6D
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณสุปรียา สุขจันทร์  094 669 XXXX
คุณมงคลวิช ทองอนันต์ 081 844 XXXX
คุณนิลวรรณ เรืองไพศาล 081 355 XXXX

รางวัลที่ 8    เครื่องดูดฝุ่น PHILIPs 2000 วัตต์ รุ่น FC8294
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณเมธี จิรจริยาเวช  081 901 XXXX
คุณจิรพงศ์ กูลณรงค์ 092 265 XXXX
คุณบุปผา สิงห์สม 097 996 XXXX

รางวัลที่ 9    หม้อหุงข้าวดิจิตอลELECTROLUX  รุ่น ERC6503w
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณกิตตินันท์ มากปาน 096 708 XXXX
คุณเสริมพงศ์ คงวิริยะวิทยา 081 814 XXXX
คุณธันยลักษณ์  เจตน์ตระกูลวิทย์  095 703 XXXX

รางวัลที่ 10    เตาแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งโต๊ะ ELECTROLUX รุ่น  ETD29KC
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณชนันพันธ์ กัลยาณมิตร 089 123 XXXX
คุณภูยวัชร์ เตชเอกสิทธิ์ผล 084 219 XXXX
คุณราเชน ชัยชูมินทร์ 086 556 XXXX

รางวัลที่ 11  ELECTROLUX เครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพกพา 300 วัตต์ รุ่น EMB3025
จำนวน 3 รางวัล  ได้แก่
คุณปิยะมาศ ชูราศรี 089 783 XXXX
คุณภาณุพงค์ รักเรือง 089 883 XXXX
คุณเกศรินทร์ สุทธหลวง 081 116 XXXX

รางวัลที่ 12    เตารีด PHILIPS ไอน้ำ 2300 วัตต์ รุ่น GC2990
จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
คุณอมรเทพ  สมุห์สนธิ์  099 614 XXXX
คุณ Fiona Lee  088 720 XXXX
คุณปรัชญา ทารัตน์  089 706 XXXX
คุณณัฐวุฒิ เฉลยไตร 081 751 XXXX
คุณปุณณะ ฤกษ์วลีกุล  083 752 XXXX

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที ที่มารับรางวัล
3. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 4 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30 -18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว
5. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่มีบัตรประขาชน  โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
5.1 หนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล
5.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์
6.กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) แต่ไม่มีบัตรประขาชน การติดต่อรับรางวัลจะต้องให้ผู้ปกครองมารับรางวัลแทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
6.1 สำเนาใบสูติบัตร ของบุตรหลาน
6. 2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  พร้อม สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา)
6. 3 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน
6.4 การหัก  5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ปกครอง
7. กรณีผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลแทนได้  โดยมอบหมายตัวแทนมารับสิทธิ์แทน โดยเตรียมเอกสารรับรางวัลดังต่อไปนี้
7.1 หนังสือมอบอำนาจสิทธิการรับรางวัลแทน
7.2 บัตรประชาชน (ตัวจริง)  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
7.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับรางวัล
7.4 การหัก  5% จะหักตามสิทธิ์ของผู้ได้รับรางวัล
8. กรุณาติดต่อนัดรับของรางวัล โทร 02 247 3737  ต่อ 3020 หรือ  083 989 1502 ,063 901 0291   หรือ INBOX เข้ามาที่  www.facebook.com/fortunetown

 • ประกาศรายชื่อ น้องที่ได้เข้าร่วมวันเดย์แคมป์ Space Mission Days Camps
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนเช็คอิน กินเจ 2018 อิ่มบุญ สุขใจ กับเมนูหลากหลาย
 • View All >
Promotions
โปรซัมเมอร์ รับปิดเทอมใหญ่ จัดคุ้ม จากสถาบันเสริมทักษะและกวดวิชา ใน Education Zone

Education Day 2019 by FortuneTown

สนุกเรียนรู้  พัฒนาทักษะ ค้นหาสิ่งที่ชอบ ด้วยสถาบันคุณภาพ

 

 • Fortune Town Free Parking Day ทุกจันทร์ จอดฟรี 4 ช.ม. ถึงเมษายน 2562
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสาวกสาย Entertainment ช้อปส่งท้ายปี กับโปรโมชั่น ลดสูงสุด 80%
 • View All >
What do you want to SHOPPING?
Event
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เปิดโลกการเรียนรู้ธรรมชาติใจกลางเมือง Garden in the City 2019 @ FortuneTown
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ฉลองตรุษจีน รับปีหมูทอง Fortune Town Happy Chinese New Year
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชวนเที่ยวงาน Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์ ฟินเวอร์ ช้อปส่งท้ายปี 2018 300 บาทขึ้นไป Gift for You 2018 @ Fortune Town
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนเที่ยวงาน  Art Toys Thailand 3rd@FortuneTown ของศิลปินไทย Designer Toyกว่า 100 ชีวิต
 • Fortune Music Market มหกรรมงานแฟร์คนดนตรีต้องมา 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 – 19.00 น. ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนทวีคูณความสนุกกับความป๊อปสไตล์ญี่ปุ่นสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล “Pop of Japan 5th by Fortune Town”
 • ฟอร์จูนทาวน์เปิดแคมป์ สำหรับน้องๆ หนูๆ ร่วมท่องโลกอวกาศ “Space Mission Days Camp” ภารกิจพิชิตอวกาศ ฟรี!
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนชมเสน่ห์ “สีสันเมืองไม้งาม  Garden in the City”
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนตื่นตากับสัตว์โลกหายาก Mini Zoo 2018 @ Fortune Town
 • ประชันไหวพริบ ลุ้นทุบสถิติ ชิงแชมป์ประเทศไทย  Thailand championship 2018 Rubik’s cube competition
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนคนหลังเลนส์ ช้อป กล้องและอุปกรณ์โปรแรงในงาน “Fortune Town Camera Fair 2018”
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ชวนผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด หัวข้อ “ความรักจากแม่” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท
 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนวัยเก๋า 60 ปีขึ้นไปเช็คสุขภาพกับกิจกรรม “Young (ยัง) เก๋า”
 • ฟอร์จูนทาวน์ชวนยลโฉมสาวน้อย งามอย่างไทย การประกวด“หนูน้อยพระนครวิถีไทย 2561”
 • ฟอร์จูนทาวน์ เปิดโลกไดโนเสาร์ รับสมัครนักผจญภัย “Dinosaur Camp” ฟรี!
 • ฟอร์จูนทาวน์ตอกย้ำความสำเร็จจัด ATT2018: Art Toys Thailand @ Fortune Town ปีที่ 2
 • พบกับมหกรรมสีสันของเครื่องเสียงแห่งปี Season of the Sound@FortuneTown
 • ฟอร์จูนทาวน์ รับปิดเทอม จัดกิจกรรมพิเศษ“Fortune Town Education Day”
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เอาใจคนชอบปั่น เปิดตลาดสองล้อยาว 5 วัน
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ร่วมเฉลิมฉลองรับเทศกาลตรุษจีน  “Fortune Happy Chinese new year 2018”
 • ฟอร์จูนทาวน์ชวนเที่ยวมหกรรมบอร์ดเกมและการ์ดเกมสุด มันส์ เควสมาสเตอร์บอร์ดเกมเฟสติวัล ในงาน Board Game Festival@FortuneTown
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เปิดโลกการเรียนรู้ธรรมชาติใจกลางเมือง Garden in the City 2019 @ FortuneTown

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชวนเที่ยวงาน Garden in the City 2019 @ FortuneTown : Miracle of Insect เปิดโลกการเรียนรู้ธรรมชาติใจกลางเมือง ที่ชวนอัศจรรย์ไปกับผีเสื้อและแมลงสายพันธุ์หาชมได้ยาก อาทิตั๊กแตนใบไม้ภายใต้โดมยักษ์  เรียนรู้คุณลักษณะสายพันธุ์แมลงทั้งในและต่างประเทศผ่านนิทรรศการโลกของแมลง พบการออกร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ และกิจกรรมมากมาย อาทิ การเวิร์ค    ช็อปสวนสวยในขวดแก้ว  พิเศษรับกล้าไม้ 4 สายพันธ์จากรมป่าไม้ฟรี (จำนวนจำกัด)  ความรื่นรมย์ที่เต็มอิ่มกับการเรียนรู้ธรรมชาติ Garden in the City 2019 @ FortuneTown สีสันเมืองไม้งาม : Miracle of Insect 13 - 17 มีนาคม 2562 ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
   
  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่
  www: fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ฉลองตรุษจีน รับปีหมูทอง Fortune Town Happy Chinese New Year

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ร่วมเฉลิมฉลองรับเทศกาลตรุษจีน   เสริมสิริมงคลต้อนรับปีหมูทอง   จัดงาน Fortune Town Happy Chinese New Year โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ชมการแสดงเอ็งกอสุดเร้าใจที่หาชมได้ยาก และการเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย พร้อมรับฮู้และหมูทองที่ผ่านพิธีปลุกเสกจากศาลเจ้าไต้ฮงกง เพื่อเสริมสิริมงคลตลอดปี ณ บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์นอกจากนี้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งมงคลและความรักความสุข  ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถของแทนใจในโอกาสพิเศษได้ที่โซน จิวเวลรี่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ทุกวัน

  เดินทางมางานแสนสะดวกเพียงนั่งรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ Fanpage : fortunetown

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชวนเที่ยวงาน Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town


  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมสร้างเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ให้เด็กน้อย ด้วยการเนรมิตลานฟอร์จูนสตรีท ให้เป็นบรรยากาศแฟนตาซี ในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 กับงาน " Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town" อัศจรรย์ไปกับคณะโบโซ่ สนุกหรรษา ณ บ้านบอลยักษ์  ชมการแสดงดนตรี ร้อง เต้น รำ จากโรงเรียนต่างๆ  พร้อมตะลุยสุดเหวี่ยงไปกับฐานซุ้มเกมเพื่อรับของรางวัลมากมาย  และของที่ระลึกจากบูธผู้ร่วมจัดงาน  ฟรี! ตลอดงาน

  ร่วมสนุกแบบแฟนตาซี วันเด็กแห่งชาติ 2562 พร้อมกัน ในวันที่ 12 มกราคมนี้ เวลา 10.00 – 16.00 น. ที่ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เดินทางมางานแสนสะดวก เพียงนั่งรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ฟอร์จูนทาวน์ ฟินเวอร์ ช้อปส่งท้ายปี 2018 300 บาทขึ้นไป Gift for You 2018 @ Fortune Town

  ฟอร์จูนทาวน์ ฟินเวอร์ ช้อปส่งท้ายปี 2018 ร่วมสนุกรับสิทธิ์ได้ที่ บูท Gift for You 2018 @ Fortune Town
  14 – 26 ธันวาคม 2561  (11.00 – 20.00 น.)
  ร่วมสนุกรับสิทธิ์ได้ที่ บูท Gift for You 2018 @ Fortune Town
  •ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
  •เคาน์เตอร์กิจกรรมทางแยกชั้น 3   ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
  •    ช้อปครบ 300.-*  ขึ้นไป ลุ้นรับสมาร์ทโฟน Huawei P20 Pro  และรางวัลอื่นๆ   มูลค่ารวมกว่า 145,000.- พร้อม
  รับสิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง (เฉพาะรถยนต์เท่านั้น)
  รับสิทธิ์เป็นสมาชิกห้อง Fortune’s Club 1 ปี ฟรี (100 ท่านแรกเท่านั้น)
  •    ช้อปครบ 10,000.-*แก้วเก็บความเย็น มูลค่า 380.- หรือ ลำโพงบลูทูธมูลค่า 690.- ฟรีทันที  (100 ท่านแรกเท่านั้น)
  *เงื่อนไข
  1.แสดงใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือใบกำกับภาษี ที่ใช้จ่ายในร้านค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์เท่านั้น  มูลค่า 300 บาท (มูลค่าตามจำนวนการจ่ายจริง)  รับคูปองชิงโชครายการ Gift for You 2018 @ Fortune Town
  2.สะสมใบเสร็จฯ ได้สูงสุด 2 ใบ/ท่าน /วัน และ ใบเสร็จรับเงินใช้ได้วันต่อวันเท่านั้น   
  3. ผู้ที่ทำตามกติกาจะได้รับคูปองชิงโชคกิจกรรม Gift  For You 2018  โดย 1 คนสามารถรับคูปองชิงโชคได้สูงสุด  3 ใบ/ท่าน /วัน  เท่านั้น
  4. ใบเสร็จที่ไม่สามารถร่วมรายการได้
  4.1การชำระค่าบริการสาธารณูปโภคทุกชนิด
  4.2 การชำระค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือทุกระบบ หรือค่าบริการอินเตอร์เน็ต
  4.3 การชำระค่าบริการทางการเงินต่างๆ
  4.4 การจองหรือมัดจำสินค้า
  4.5 การซื้อบัตรเติมเงิน,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือทุกระบบ
  4.5 ใบเสร็จฯ ของเทสโก้โลตัส และโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน
  5.ผู้ได้สิทธิ์จอดรถฟรี 4 ชั่วโมง แสดงบัตรจอดรถทุกครั้งก่อนรับสิทธิ์
  6. พนักงาน ร้านค้าผู้ประกอบการในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์, พนักงานของบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
  7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง   เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9.สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 26 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   เวลา 11.00-20.00 น.
  10. กำหนดจับรางวัลวันที่ 3 มกราคม 2562   เวลา 14.00 น.  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  
  11. ประกาศผลรางวัลวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ผ่านทาง www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown
  12. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลทันที
  14. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแพ็คเกจอื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปซื้อขาย และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ และขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  15.ผู้โชคดีต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ชั้น 10 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30 -18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  เท่านั้น หากเลยกำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การรับของรางวัลดังกล่าว
  16. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัลมาแสดง ณ วันที่ได้รับรางวัล
  17.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดรับสิทธิ์ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 247 3737 ต่อ 3115 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         พิเศษ
  •    ช้อปไม่จำกัดมูลค่า*  รับคูปองเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์ มูลค่า 29.-  ฟรีทันที  (500 ท่านแรกเท่านั้น)
  เพียง กด Like, Share & Post ใน Facebook Page Fortune Town หรือ เพิ่มเพื่อนใน Line Official : @Fortunetown  

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนเที่ยวงาน Art Toys Thailand 3rd@FortuneTown ของศิลปินไทย Designer Toyกว่า 100 ชีวิต

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ร่วมกับ บริษัท หยินหยางการ์ตูน จำกัด จัดงาน Art Toys Thailand 3rd@FortuneTown ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  งานที่รวบรวมผลงานของศิลปินไทย (Designer Toy) ด้านการทำศิลปะรูปแบบที่เรียกว่า Art Toy มากกว่า 100 ชีวิต  


  นอกจากการได้พบกับการแสดงผลงานที่รังสรรค์โดยเหล่า Designer Toy เลือดใหม่  แล้วภายในงานยังเปิดเป็นตลาดนัดซื้อขายผลงาน   และมีโอกาสได้พบกับบรรดา  Investor กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านของเล่น ของสะสมจากต่างประเทศที่เดินทางมาร่วมชมงานนี้อีกด้วย   พร้อมกิจกรรมเพื่อสังคม   Unbox Painting Charity เพ้นท์เพื่อการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคมจากศิลปินทั้ง 10 ท่านที่ได้รับเลือกให้เพ้นท์ โมเดล Elfie แล้วนำไปประมูลรายได้ให้ผู้ลำบากยากไร้ต่อไป   

  หากคุณเป็นคนที่สนใจงาน Art Toy ไม่ควรพลาด Art Toys Thailand 3rd@FortuneTown ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown   
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • Fortune Music Market มหกรรมงานแฟร์คนดนตรีต้องมา 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 – 19.00 น. ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

  มหกรรมงานแฟร์ระดับคุณภาพสำหรับคนดนตรีตัวจริง ! Fortune Music Market  29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 – 19.00 น. ชั้น 3  หน้าลิฟท์แก้ว 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  พบกับงานแฟร์ที่เน้นส่งเสริมการขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางด้านดนตรีระดับคุณภาพมาตรฐานสากล ในราคาระดับมิตรภาพ ระหว่างผู้ค้า และเหล่าเทพเซียนดนตรี พร้อมร่วมสัมผัสการแสดงดนตรี และการแชร์ทริคความรู้ทางด้านดนตรี จากศิลปินคนดนตรีตัวจริงเสียงจริง  ตั้งแต่รุ่นเล็กไปถึงรุ่นใหญ่ ฟรีทุกวัน  งานดนตรีดี ๆ แบบนี้ไม่ควรพลาด! ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์


  Artists & Music Line Up  
  29.11.2018 (16.00 – 18.00 น.)      น้องจีนส์ มือกลองรุ่นเยาว์วง Overdose
  30.11.2018 (12.00 – 14.00 น.)      หมวดแวน นายตำรวจแร๊พเปอร์ สุดฮิปแห่งยุค     
  30.11.2018 (17.00 – 18.00 น.)     อ.หนึ่ง วินัย ไตรนทีภักดี  เทพแห่งศาสตร์ดนตรี
  01.12.2018(16.00 – 18.00 น.)     กฤษณ์ บาลไทยสงค์  ศิลปินกีต้าร์ฟิงเกอร์สไตล์รุ่นใหม่ ผ่านประกวดเวที
  ระดับโลกมาแล้ว
  02.12.2018(16.00 – 18.00 น.)     กิฟท์จัง ครูสอนดนตรี เจ้าของเพจ CandidKibt ที่มีผู้ติดตามมากกว่า
  200,000 คน  

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown   
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนทวีคูณความสนุกกับความป๊อปสไตล์ญี่ปุ่นสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล “Pop of Japan 5th by Fortune Town”

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event  ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน “Pop of Japan 5th by Fortune Town” ในวันที่ 17 พ.ย. นี้  ภายใต้คอนเซ็ปต์  “เทศกาลดอกไม้ไฟ  (Hanabi)”   พบกับการออกร้านของเหล่าคอสเพลย์ชื่อดังของไทย และร้านจำหน่ายสินค้า คอสเพลย์ การ์ตูน และสินค้าญี่ปุ่น ราคาพิเศษสุด พร้อมกิจกรรมความบันเทิงให้สนุกมากมาย อาทิ  
  •    Mini Concert เติมความสดใส กับสาว ๆ Girls Group
  o    ไอดอลผู้ผสานพลังความน่ารักไทย – ญี่ปุ่น  Siam Dream
  o    ไอดอลที่มาพร้อม กับความสดใสแข็งแรงแห่งวัยรุ่น Sweat16!
  •    Cover Dance Concert สนุกไปกับการเต้น
  o    น้องสาวผู้มากับจดหมายรัก Love Letter
  o    สาวน้อยเวทย์มนต์แห่งความมุ้งมิ้ง Magical
  o    แก๊งค์ลูกแมวเหมียวแสนซน Chonebi
  o    ก๊วนป่วนขบวนการปลา 5 สี Kira Taiyaki
  o    วงน้องใ หม่กับความสดใสที่แฝงไปด้วยความมันส์ Manji
  •    Guest Cosplay พบกับความกระดุ้กกระดิ้กในรูปแบบ Anime Cover Dance จากคอสเพลเยอร์และโซโลไอดอลสุดโลลิจากประเทศอินโดนีเซีย คุณ Ola Aphrodite
  •    ร่วมเชียร์กับการประกวดคอสเพลย์กิจกรรม Pop of Japan Cosplay Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 10,000 บาทพร้อมของรางวัลมากมาย

  เติมความสดใส  ในงาน “Pop of Japan 5th by Fortune Town”  17 พ.ย. นี้  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป    
  บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  
  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown  

 • ฟอร์จูนทาวน์เปิดแคมป์ สำหรับน้องๆ หนูๆ ร่วมท่องโลกอวกาศ “Space Mission Days Camp” ภารกิจพิชิตอวกาศ ฟรี!

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   ขอเชิญชวนน้อง ๆ ท่องโลกอวกาศกับ “ภารกิจพิชิตอวกาศ”  ในวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2561    บริเวณลานโปรโมชั่น  ชั้น 1  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   ภายในงานน้องๆ จะได้เรียนรู้สร้างจินตนาการ และตื่นตากับสถานีอวกาศจำลอง และฐานภารกิจพิชิตอวกาศต่าง ๆ  มากมาย  อาทิ ตื่นตาไปกับ ยานอวกาศจำลองสูงกว่า 5 เมตร  , กระสวยอวกาศ-มนุษย์อวกาศจำลอง และนิทรรศการเกี่ยวกับอวกาศพร้อมจุดถ่ายภาพ Foot Print on The Moon นอกจากนี้ยังได้เลือกช้อปสินค้าอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านอวกาศอีกด้วย  

  พิเศษสุด ร่วมสนุกได้ความรู้มีอาหารว่างให้ในกิจกรรม “Space Mission Days Camp” แบบวันเดย์แคมป์ ที่เปิดรับสมัครนักสำรวจอวกาศตัวน้อย ที่มีอายุระหว่าง 7 – 12 ปี ได้ร่วมตะลุยอวกาศที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมๆกัน เปิดฟรี! วันละ 1 รอบ เพียง 3 วันเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้


  วันแคมป์ (วันเดย์แคมป์ไปเช้า กลับเย็น)  ดังนี้    
  รอบที่ 1   : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  รอบที่ 2   : วันเสาร์ที่  10  พฤศจิกายน 2561
  รอบที่ 3   : วันอาทิตย์ที่  11 พฤศจิกายน 2561


  ระยะเวลาต่อรอบ :   10.00 – 15.00 น.
  สถานที่จัดแคมป์ :   ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 
  คุณสมบัตินักท่องโลกอวกาศ :อายุ 7-12  (อยู่ในช่วง พ.ศ.เกิด 2549-2554)
  จำนวนนักท่องโลกอวกาศ :รอบละ 30 คนเท่านั้น

  รูปแบบแคมป์ :เป็นกิจกรรมที่น้องๆ จะได้เรียนรู้และสนุกสนานในโลกอวกาศ  กับ 3 ฐาน

  ฐานที่ 1  ฐานจำลองภารกิจพิชิตอวกาศ Space Mission
  สนุกสนานกับการปล่อยจรวดทะยานสู่อวกาศ ท่องในระบบสุริยะจักรวาล  เพื่อสะสมคะแนน

  ฐานที่ 2  ฐานประดิษฐ์หน้ากากมนุษย์อวกาศ  Astronaut Helmet เสริมสร้างจินตนาการและทักษะด้านศิลปะ กับการประดิษฐ์หน้ากากมนุษย์อวกาศของตนเอง

  ฐานที่ 3 ฐานเรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาล  Solar System เรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาล พร้อม Workshop ติดดวงดาวลงในแผนที่ระบบสุริยะจักรวาล

  ตารางกิจกรรม    
  10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวห้องฟอร์จูนคลับ ชั้น 4  (ด้านหลัง IT City)
  10.30 – 12.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (ทีมงานจัดให้ฟรี!)
  13.00 – 15.00 น. สวมบทบาทนักท่องโลกอวกาศ  พร้อมตะลุย 3 ฐาน

  - ฐานที่ 1 ฐานจำลองภารกิจพิชิตอวกาศ   Space Mission
  - ฐานที่ 2 ฐานประดิษฐ์หน้ากากมนุษย์อวกาศ  Astronaut Helmet
  - ฐานที่ 3 ฐานเรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาล  Solar System


  ลงทะเบียนสมัคร : วันนี้ – 1 พ.ย. 61

  (หากผู้สมัครครบเต็มจำนวนทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับทันที)


  สนใจสมัคร
  รอบที่  1 คลิก

  รอบที่  2 คลิก

  รอบที่  3 คลิก

  หมายเหตุ : สมัครได้คนละ 1 รอบเท่านั้น และเพื่อความเป็นระเบียบ ให้น้องๆ ได้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ ทาางผู้จัดงานนขอความร่วมมือทางผู้ปกครองอยู่ในบริเวณพื้นที่รอบนอกของการจัดกิจกรรม


  สอบถามเพิ่มเติม :โทร. 02 766 3900,083 989 1502,081 616 6122

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนชมเสน่ห์ “สีสันเมืองไม้งาม Garden in the City”

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ร่วมกับ กรมป่าไม้,สำนักงานเขตดินแดง,  และชมรมไม้ดอกไม้ประดับ  จัดงาน   “สีสันเมืองไม้งาม  Garden in the City”   ในวันที่ 1 – 6 ตุลาคมนี้   ณ  ลานฟอร์จูนสตรีท โดยเนรมิตพื้นที่กลางแจ้งให้เป็นเมืองพรรณไม้งาม 

  อัศจรรย์ไปกับเมืองไม้ดอกไม้ประดับและความงามของพันธุ์ไม้การันตีรางวัลระดับประเทศ  อย่าง กล้วยไม้ ชวนชม โกสน โป๊ยเซียน    พร้อมเพลินเพลินกับบรรยากาศสวนสวยในเมืองจำลอง   และอุดหนุนอุปกรณ์การปลูกต้นไม้   แต่งสวนต่าง ๆ มากมาย  พิเศษผู้เข้าร่วมงานรับกล้าไม้ให้เลือก 5 สายพันธุ์จากกรมป่าไม้ ฟรี จำนวน  1 ท่าน ต่อ 1 กล้า (จำนวนจำกัด)  

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนตื่นตากับสัตว์โลกหายาก Mini Zoo 2018 @ Fortune Town

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  เนรมิตลานพื้นที่ชั้น 1 และ 2 ให้กลายเป็นสวนสัตวจำลอง “Mini Zoo 2018 @ Fortune Town” ในวันที่ 27 – 30  กันยายน 2561 ชวนคุณมาตื่นตากับบรรดาสัตว์โลกหาชมได้ยาก  อาทิ นักล่าน่าเกรงขาม “นกเค้าอินทรียูเรเซีย”   สายพันธุ์นกฮูกที่มีขนาดใหญ่และแข็งแรงที่สุด ตะลึง “อนาคอนดา” ราชาสัตว์กินเนื้อแห่งลุ่มแม่น้ำอเมซอน สัมผัส   “งูหลาม-งูเหลือม”  สีเหลืองทองหาชมยาก  สนุกไปกับการป้อนอาหารสัตว์น่ารัก   กระต่าย หนูแกสบี้  หมูแคระ  แพะ แกะ ปลาคราฟ  แพรี่ด็อก   พร้อมช้อป สัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ในราคาสุดพิเศษ มากมาย   4 วันเท่านั้น  บริเวณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และ ลานกิจกรรม ชั้น 2   ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown   
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ประชันไหวพริบ ลุ้นทุบสถิติ ชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand championship 2018 Rubik’s cube competition

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับชมรมรูบิคไทย  เปิดสนามประชันไหวพริบ จัดการแข่งขัน  “Thailand championship 2018 Rubik’s cube competition”  เพื่อค้นหาแชมป์รูบิคแห่งประเทศไทย   ในวันที่ 15 – 16 กันยายนนี้   บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์    ภายในงานจะมีการแข่งขันทั้งหมด  16  ประเภท อาทิ  Rubik's Cube (3X3X3 Cube), 2x2x2 Cube,  4X4X4 cube,  Rubik’s Cube Blindfolded, Rubik’s Cube One-handed , Rubik’s Magic  เป็นต้น

  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ยังได้การรับรองและใช้กติกาการแข่งขันจากสหพันธ์ World Cube Associate   มีการใช้อุปกรณ์จับเวลามาตรฐานที่เรียกว่า นาฬิกาจับเวลาสแตคแมท (Stackmat timer) ที่สำคัญผลในการแข่งขันครั้งนี้จะถูกบันทึกเป็นสถิติโลกด้วย ร่วมลุ้นทุบสถิติกับมือหมุนรูบิคระดับเซียน ได้ในงาน     Thailand championship 2018 Rubik’s cube competition  ในวันที่ 15 – 16 กันยายนนี้  บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนคนหลังเลนส์ ช้อป กล้องและอุปกรณ์โปรแรงในงาน “Fortune Town Camera Fair 2018”

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จัดกิจกรรม  “Fortune Town Camera  Fair 2018”  ขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม นี้   โดยขนทัพสินค้ากล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ  จากร้านค้าในศูนย์ฯ และ แบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ มากมาย อาทิ Pix-one, World Camera ,Big Camera, Gig Shop  ยกทัพ Clearance Sale  70 %    บริเวณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 และ ลานกิจกรรม ชั้น 2    พร้อมชมนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ “ความรักจากแม่”  ผลงานของผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก บริเวณ ชั้น 2 (Digital Camera Zone)   รายละเอียด โปรโมชั่นร่วมรายการจากร้านกล้องทุกชั้นในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ดังนี้

  คนรักกล้องห้ามพลาด      “Fortune Town Camera  Fair 2018”  วันที่ 17 – 19   สิงหาคมนี้    ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02 766 3902   

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown   
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ชวนผู้สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด หัวข้อ “ความรักจากแม่” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท

  Photo Contest ส่งภาพถ่าย "ความรักจากแม่"

  ระยะเวลาการประกวด:เริ่มส่งภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 สิงหาคม 2561
  ที่ E-Mail event.cpland@gmail.com
  พร้อม ระบุหัวข้อส่ง ภาพถ่ายประกวด“ความรักจากแม่”

  ประกาศผล
  1.ประกาศผลรอบคัดเลือก :16 ส.ค. 61 ช่องทาง www.fortunetown.co.th และ www.facebook.com/fortunetown(ภาพถ่ายที่เข้ารอบคัดเลือก จะนำมาแสดงใน โซน Digital Camera ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ระหว่าง 17-19 ส.ค. 2561 ในงาน Fortune Town Camera Fair 2018)

  2.ประกาศผลการตัดสิน :18 ส.ค. 61 (พร้อมรับรางวัล เวลา 16.00 น. ณ ลานฟอร์จูน สตรีท ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ในงาน Fortune Day 2018)

  กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
  1.ไม่จำอายุผู้เข้าประกวด สามารถส่งภาพภายใต้หัวข้อ “ความรักจากแม่” ได้คนละไม่เกิน 2 ภาพ เท่านั้น
  2.ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นสกุลไฟล์ Jpeg และมีขนาดไฟด์ 1 MB. ขึ้นไป
  3. ภาพถ่ายที่ส่งไม่อนุญาตให้ใช้เทคนิคการตกแต่งภาพ จนผิดจากความเป็นจริง (ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน)
  4.ภาพที่ถ่าย เป็นกล้องดิจิตอล ( DSLR , Mirrorless ) และ โทรศัพท์ Smartphone เท่านั้น
  5.ตั้งชื่อภาพ พร้อมทั้งอธิบายประกอบ (Caption) ที่สื่อถึงความรัก ความอบอุ่น ให้ระบุแบรนด์-รุ่น ของกล้องและ สมาร์ทโฟนที่ใช้ถ่ายภาพด้วย พร้อมระบุชื่อ-สกุล ของผู้ส่งภาพประกวด และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้สะดวกให้ชัดเจน
  6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด
  7.ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
  8. ผู้ถ่ายภาพจะเป็นผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ และรับผิดและชอบต่อภาพแต่เพียงผู้เดียว
  9.ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพถ่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การค้าฯ ต่อไปในอนาคต ตลอดจนมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงนิทรรศการ จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลงานโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
  10.คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย และคณะผู้จัดงานฯ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวดในครั้งนี้
  11.หากภาพถ่ายที่เข้าประกวดผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจ ในการตัดสิทธ์ภาพนั้นเป็นโมฆะ
  12.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ


  รางวัลการประกวด:
  -รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท
  -รางวัลที่ 2 1,500 บาท
  -รางวัลที่ 3 500 บาท

  หมายเหตุ : ทุกรางวัลที่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของรางวัลที่ได้รับ

  สอบถามเพิ่มเติม:โทร. 02 766 3902 (ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.) หรือ E-Mail : event.cpland@gmail.com

   

 • ฟอร์จูนทาวน์ ชวนวัยเก๋า 60 ปีขึ้นไปเช็คสุขภาพกับกิจกรรม “Young (ยัง) เก๋า”

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานเขตดินแดง เปิดลานกิจกรรม ชั้น 2 จัดกิจกรรม“Young (ยัง) เก๋า”ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายนนี้
  เชิญชวนวัยเก๋าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน100 ท่านเท่านั้น! เข้าร่วมกิจกรรมเช็คความแข็งแกร่งกับ 6 ฐานสุขภาพฟรี!

  รายละเอียดฐานดังนี้
  ฐานสุขภาพ : ฐานที่ 1 วัดความดัน ชีพจร ฐานที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ฐานที่ 3 ทดสอบความยืดหยุ่นหัวไหล่ ฐานที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อ ฐานที่ 5 ทดสอบความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อหลัง และ ฐานที่ 6 ทดสอบความยืดหยุ่นข้อเข่า

  การตรวจเช็คจะแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 รอบ
  รอบที่ 1 : 10.30 – 12.00 น.
  รอบที่ 2 : 13.30 – 15.00 น.

  โดยวัยเก๋าที่เข้าร่วมกิจกรรมให้สวมเสื้อยืด กางเกงกีฬา และรองเท้าผ้าใบ เพื่อความคล่องตัวในการทดสอบความแข็งแกร่งของสุขภาพ

  รับสมัครแล้ววันนี้ – 5 มิถุนายนนี้ หรือจนกว่าผู้สมัครครบเต็มจำนวน สนใจสมัครหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02 766 3902 และ 083 989 1500 ทุกวันในช่วงเวลาทำการ 9.00-17.00 น.

  หมายเหตุ กิจกรรมนี้เปิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown   
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ฟอร์จูนทาวน์ชวนยลโฉมสาวน้อย งามอย่างไทย การประกวด“หนูน้อยพระนครวิถีไทย 2561”

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ร่วมกับ 108 พันล้านออกาไนซ์ และ พีเคเค ครีเอชั่น  เปิดเวทีให้เด็ก ได้ใช้เวลาว่างให้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพที่ตนเองมี กับการประกวด “หนูน้อยพระนครวิถีไทย 2561”   ในวันที่ 20 พฤษาคมนี้  บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์     โดยขอเชิญน้อง ๆ เด็กผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 3 – 15 ปี ประชันโฉมภายใต้การแต่งกายชุดไทยในสมัยอยุธยา   ซึ่งการประกวดดังกล่าวแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น  คือ รุ่น 3 – 6 ปี  รุ่น 7 – 9 ปี  และรุ่น 10 – 15 ปี    


  นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หนุ่มน้อยหน้ามน ที่มีอายุระหว่าง 4 – 14 ปี  สามารถเข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์เปิดเวทีงานดังกล่าวด้วย  เปิดรับสมัคร  “หนูน้อยพระนครวิถีไทย 2561”   ตั้งแต่วันนี้   - 17 พฤษภาคม 2561   ทาง Facebook.com/หนูน้อยพระนครวิถีไทย  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 081 515 5085, 081 752 2099
  ร่วมยลโฉมสาวน้อย “หนูน้อยพระนครวิถีไทย 2561”  วันที่ 20 พฤษภาคม 2561   บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   
   
  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown   
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ฟอร์จูนทาวน์ เปิดโลกไดโนเสาร์ รับสมัครนักผจญภัย “Dinosaur Camp” ฟรี!

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ร่วมผจญภัยโลกไดโนเสาร์กับการยกพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์มาไว้ที่นี่ใน  “Museum Dinosaur@Fortune Town”  ในวันที่ 20 – 29 เมษายน 2561  บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท และ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ

  • สัมผัส ราชันย์นักล่าแห่งยุคไดโนเสาร์ พี่ทีเร็กซ์  ไดโนเสาร์เดินได้เสมือนจริงใน “T-Rex Alive Show”
  • ตื่นตา กับโครงกระดูกและหุ่นไดโนเสาร์จำลอง ที่หาดูได้ยาก
  • การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารมากมาย

  พิเศษสุด ร่วมสนุกกิจกรรม “Dinosaur Camp” ที่เปิดรับสมัคร นักผจญภัย ที่มีอายุ 6 – 12 ปี ได้ทั้งความสนุกและเรียนรู้ไปกับ “Dinosaur Camp”  ฟรี! วันละ 1 รอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  วันแคมป์ดังนี้    
  รอบที่ 1   : วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
  รอบที่ 2   : วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
  รอบที่ 3   : วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
  รอบที่ 4   : วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
  รอบที่ 5   : วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
  รอบที่ 6   : วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

  ระยะเวลาต่อรอบ :   10.00 – 16.00 น.
  สถานที่จัดแคมป์ :   ลานฟอร์จูนสตรีท, ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   (MRT พระรามเก้า)
  คุณสมบัตินักผจญภัย :    อายุ  6 -12 ปี
  จำนวนนักผจญภัย    :    รอบละ 50 คน
  รูปแบบแคมป์          :    เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ หนู ๆ ผจญภัยไปในโลกไดโนเสาร์ ฝึกเป็นนักโบราณคดี ได้เรียนรู้ สนุก สัมผัส และจินตนาการไปกับ 4 ฐาน

  ฐาน1 
  Fossil Hunter ล่าฟอสซิลไดโนเสาร์ :เติมเต็มจินตนาการ สวมบทบาทนักโบราณคดี  สัมผัสประสบการณ์ขุดค้นหาซากฟอสซิล
  ฐาน2 Fossil Excavation  นักขุดไดโนเสาร์ :สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงในการขุดค้นงานฟอสซิลไดโนเสาร์จำลอง
  ฐาน3  Dinosaur Skeleton : ประกอบโครงกระดูกไดโนเสาร์จำลอง โดยให้นักผจญภัยช่วยกันคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ลักษณะโครงกระดูกไดโนเสาร์
  ฐาน 4 Fossilization : นักผจญภัยจะได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดฟอสซิลจากการทับถมกันของซากสัตว์ดึกดำบรรพ์

  ตารางกิจกรรม “Dinosaur Camp”    
  09.00  - 10.00 น. ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัว
  10.00 – 12.00 น.  สันทนาการ
  12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (ทางทีมงานจัดให้ฟรี!)
  13.00 – 16.00 น.  นักผจญภัย  ตะลุย 4 ฐาน ฐานละ 30 นาที

  • ฐาน 1  :  Fossil Hunter ล่าฟอสซิลไดโนเสาร์
  • ฐาน 2  :  Fossil Excavation นักขุดไดโนเสาร์
  • ฐาน 3  :  Dinosaur Skeleton  ประกอบโครงกระดูกไดโนเสาร์
  • ฐาน 4  :  Fossilization  กระบวนการเกิดฟอสซิส

  ลงทะเบียนสมัคร  : วันนี้ – 17 เม.ย.

  สมัคร คลิก

  สอบถามเพิ่มเติม  : โทร.  02 766 3902

 • ฟอร์จูนทาวน์ตอกย้ำความสำเร็จจัด ATT2018: Art Toys Thailand @ Fortune Town ปีที่ 2

  กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องกับงาน ATT2018: Art Toys Thailand @ Fortune Town  ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์และ บริษัทหยินหยาง การ์ตูน จำกัด  ในวันที่ 16 – 18 มีนาคม นี้  บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้ฟาอร์จูนทาวน์  โดยงานดังกล่าวป็นงานที่รวบรวมเหล่า Designer Toy คนไทยที่มีจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ งานออกแบบ งานปั้น ของเล่นของสะสม   กว่า 100 ผลงาน ที่ร่วมโชว์และจำหน่ายในภายในงาน  ร่วมชม ผลงานของศิลปินไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากต่างประเทศ  และการเวิร์คช้อปสอนพื้นฐานการปั้น   โดยลูกค้าที่ซื้อโมเดลภายในงาน สามารถลงสีได้ ฟรี      และวันที่ 17 มี.ค. พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ คุณโอม วง Cocktail ที่จะมาร่วมเพ้นท์ผลงานพร้อมเปิดประมูลเพื่อนำรายได้บริจาคการกุศล  

  ร่วมชมและสนับสนุนผลงานศิลปินไทยได้ในงาน   ATT2018: Art Toys Thailand @ Fortune Town    16 – 18 มีนาคมนี้ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • พบกับมหกรรมสีสันของเครื่องเสียงแห่งปี Season of the Sound@FortuneTown

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ The Wave Online จัดมหกรรมเครื่องเสียง “สีสันของเครื่องเสียง Season of the Sound” ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคมนี้ บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายในงานพบกับสินค้าหลากหลายทั้ง เครื่องเสียง ลำโพง แอคเซสเซอรี่ คุณภาพสูงจากทุกมุมโลก ทุกรูปแบบทั้งดิจิทัล และอะนาล็อก ระบบสตรีมมิ่งออดิโอ เครื่องเล่นแผ่นเสียง การสัมมนา เรื่อง “แผ่นเพลงไทย ยุคสมัยที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง” การประมูล แผ่นเสียงหายากเพื่อการกุศล พร้อมทั้งการแสดงดนตรีบนเวทีทั้งดนตรีไทย และ วงสตริงควอเต็ต ไฮไลท์การโชว์ เปรียบเทียบลำโพงขนาดเล็กที่ดีที่สุด ให้ได้รับชมศักยภาพกันอย่างเต็มที่ในงานนี้

  คนรักเครื่องเสียงห้ามพลาด สีสันของเครื่องเสียง Season of the Sound ครั้งที่ 3 วันที่ 1 – 4 มีนาคมนี้ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เพิ่มติม www.fortunetown.co.th หรือโทร. 02 766 3883

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  Fanpage : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line ID : @FortuneTown

 • ฟอร์จูนทาวน์ รับปิดเทอม จัดกิจกรรมพิเศษ“Fortune Town Education Day”

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ต้อนรับปิดเทอม  ขอชวนน้อง ๆ  พัฒนาศักยภาพ ในแบบที่ชอบ กับงาน “Fortune Town Education Day”  ด้วยการจับมือสถาบันเสริมทักษะกว่า 13 สถาบัน ในโซนการศึกษา ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ มอบสิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นคอร์สปิดเทอม เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้น้อง ๆ ได้สนุกสนาน ไปพร้อมกับการพัฒนาการเรียนรู้ในแบบที่ชื่นชอบ  ทั้งด้านวิชาการ ภาษา ศิลปะ การขับร้อง  เล่นกีฬา   เป็นต้น       นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอยดาวให้ได้ร่วมสนุก เพียงแสดงบัตรนักเรียน พร้อมใบเสร็จที่ใช้จ่ายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เพื่อรับของสมนาคุณมากมาย

  เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในสิ่งที่ชื่นชอบใน “Fortune Town Education Day” 27 ก.พ.-4 มี.ค.นี้   ชั้น G Education Zone ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เพิ่มเติม www.fortunetown.co.th หรือโทร. 02 766 3883

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ www.fortunetown.co.th
  FB : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line : @fortunetown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เอาใจคนชอบปั่น เปิดตลาดสองล้อยาว 5 วัน

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ช่วยสายเฮลท์ตี้ เอาใจคนชอบปั่นไปกับตลาดนัดสองล้อพาเพลิน FortuneTown Bike Market Season3 ที่จัดอย่างต่อเนื่องกันเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว

  โดยเนรมิตรลานกิจกรรมชั้น 2 ให้เป็นตลาดสำหรับนักปั่นได้ช้อปอย่างจุใจ ในบรรยากาศชิลๆ ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 11.00-20.00 น. ซึ่งตลอด 5 วัน ได้พบกับสินค้า จักรยานและอุปกรณ์ตกแต่งจากแบรนด์ชั้นนำ ทั้งของ มือหนึ่ง-มือสอง มือคุณภาพ ของโดน ของเก๋ๆ ตลอดจนเสื้อผ้า เสื้อกันหนาวมาเพิ่มความอบอุ่นอีกด้วย

  ช้อปชิค ของแนวของโดนใจ ที่จะมาเติมแต่งให้จักรยานของคุณให้ทันสมัย ไม่เหมือนใครได้ที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ เดินทางง่ายๆ โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่
  www.fortunetown.co.th
  Fanpage : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line ID : @FortuneTown

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ร่วมเฉลิมฉลองรับเทศกาลตรุษจีน “Fortune Happy Chinese new year 2018”

  ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ร่วมเฉลิมฉลองรับเทศกาลตรุษจีน   เสริมสิริมงคลต้อนรับปีจอ  จัดงาน “Fortune Happy Chinese new  year 2018” ระหว่างวันที่  8 - 14  กุมภาพันธ์ 2561  พบการออกร้านจำหน่ายสินค้า เครื่องประดับ ของเสริมสิริมงคล และอาหารขึ้นชื่อมากมาย    

  โดยในวันที่  13-14 กุมภาพันธ์ เชิญชมขบวนเชิดสิงโต พร้อมรับถุุงแดงเสริมมงคลปีใหม่จีน  

  และพิเศษสุดในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น.  ชมการแสดงโชว์สุดยอดมังกรเงินและมังกรทอง ที่มีความยาวกว่า 30 เมตร พร้อมรับหนวดมังกรเพื่อเสริมสิริมงคล  ณ บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์   

  นอกจากนี้ ลูกค้าที่ช้อปสินค้าภายในศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ครบ 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ นี้ รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกและสามารถใช้ห้อง Fortune’s Club นาน 1 ปี  ฟรี ทันที   
  เดินทางมางานแสนสะดวกเพียงนั่งรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ Fanpage : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line ID : @FortuneTown

 • ฟอร์จูนทาวน์ชวนเที่ยวมหกรรมบอร์ดเกมและการ์ดเกมสุด มันส์ เควสมาสเตอร์บอร์ดเกมเฟสติวัล ในงาน Board Game Festival@FortuneTown

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ (เวลา 11.00-20.00 น.) ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์


  +กิจกรรมการแข่ง+
  การแข่งขันบอร์ดเกมเควสมาสเตอร์ และ การ์ดเกม ซัมมอนเนอร์มาสเตอร์ ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท ในโอกาสนี้ยังมีการแจกตัวละครพิเศษของเควสมาสเตอร์ และแผนที่พิเศษเกาะลอยฟ้า

  +กิจกรรมเล่นบอร์ดเกมฟรี+
  พบกับร้านบอร์ดเกมชั้นนำที่นำบอร์ดเกมจากต่างประเทศ
  และเหล่านักพัฒนาบอร์ดเกมไทยที่นำเกมคิดค้นใหม่ให้ท่านทดลองเล่นฟรีภายในงาน รวมแล้วถึง 8 เกมด้วยกัน

  +โปรโมชั่นมากมาย+
  พร้อมโปรโมชั่นบอร์ดเกมทุกค่าย ลดราคาพิเศษมากมาย ภายในงาน

  พิเศษ พรีอีเว้นท์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ นี้ เตรียมพร้อมสนุกก่อนงานจริง กิจกรรมเล่นบอร์ดเกมฟรี ทั้งบอร์ดเกม และมิเนเจอร์เกม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

  เชิญร่วมสนุกกัน วันที่ 3-4 ก.พ. 2561 นี้ สอบถามข้อมูลได้ที่
  Fanpage : st.magnusgame

  การเดินทางแสนสะดวก สามารถเดินทางได้ทั้ง รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทาง รถตู้ และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระราม 9 ทางออก 1 และอยู่ไม่ไกลจากทางขึ้นลงทางด่วน ขั้นที่ 2 ทำให้ลูกค้า ผู้เช่าและผู้มาติดต่อสามารถเดินทางได้สะดวกอย่างรวด เร็ว

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์การค้าตลอด 24 ชั่วโมงที่
  www.fortunetown.co.th
  Fanpage : fortunetown
  IG : fortunetown
  Youtube : fortunetown
  Line ID : @FortuneTown
   

 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ฉลองตรุษจีน รับปีหมูทอง Fortune Town Happy Chinese New Year
 • ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชวนเที่ยวงาน Kid’s Fantasy 2019 @ Fortune Town
Copyright © 2016 C.P. TOWER Growth Leasehold Property Fund All Rights Reserved